Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Jesteś tutaj:
data od
1 2 ... 13 

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu rehabilitacji zawodowej i społecznej osób niepełnosprawnych, zlecanych fundacjom oraz organizacjom pozarządowym finansowanych ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w 2021 roku
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-29
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-29 12:03
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-29 12:07

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert w formie powierzenia na realizację zadania z zakresu zdrowia publicznego w obszarze promocji zdrowia psychicznego wśród mieszkańców Miasta Krosna dla podmiotów spełniających kryteria określone w ogłoszeniu o konkursie.
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-29
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-29 15:04
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-29 15:08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej


Prezydent Miasta Krosna ogłosił otwarty konkurs wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 + w roku 2021"
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-28
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-28 13:53
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-28 13:55
Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2021 r.

Załączniki:

wzór oferty Plik txt 248.26 KB
zarzadzenie Plik pdf 647.01 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJustyna Słabik2021-04-28
Publikujący Justyna Słabik 2021-04-28 15:01

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2021 r.

Załączniki:

wzór oferty Plik txt 248.26 KB
zarządzenie nr 1082/21 Plik pdf 1.66 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2021-04-21
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2021-04-21 14:18
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2021-04-21 14:20

OgłoszeniePrezydent Miasta Krosna informuje, że postępowanie konkursowe na realizację programu pn. "Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 + w roku 2021" zostało zakończone bez wyboru Wykonawcy.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 139.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-20
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-20 14:31
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-21 14:32

Ogłoszenie o rozstrzygnięciu otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej

Prezydent Miasta Krosna informuje o rozstrzygnięciu  konkursu  ofert  na realizację Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45- 65 lat na lata 2021-2022.

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 419.89 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-04-20
Publikujący Monika Szymbara 2021-04-20 14:35
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-04-21 14:36

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 9 kwietnia 2021 r. Uczniowski Klub Sportowy „SKORPION Judo Krosno”, złożył ofertę o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży.

Załączniki:

Oferta Plik pdf 1.57 MB
Ogłoszenie Plik pdf 423.68 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-04-15
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-04-15 09:19
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-04-15 09:17
Prezydent Miasta Krosna informuje, że w postępowaniu konkursowym ogłoszonym na podstawie Zarządzenia Nr 1029/21 z dnia 8 marca 2021 r. na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2021 pn. „Aktywne Białobrzegi – Dom Ludowy jako miejsce rozwoju młodych talentów, aktywizacji seniorów i integracji społecznej” w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta..

W związku z powyższym postępowanie konkursowe zostało zakończone bez wyboru oferenta.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 138.06 KB
więcej
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJustyna Słabik2021-04-07
Publikujący Justyna Słabik 2021-04-07 14:08

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna ogłosił otwarty konkurs wraz z zaproszeniem do składania ofert na realizację programu polityki zdrowotnej pn. "Program profilaktyki chorób układu krążenia dla mieszkańców Krosna w wieku 18 + w roku 2021"
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-03-31
Publikujący Monika Szymbara 2021-03-31 13:20
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-03-31 13:23

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Ogłasza sie wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2021

Załączniki:

zarządzenie nr 1056 Plik pdf 705.76 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2021-03-29
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2021-03-29 10:30
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2021-03-29 10:32

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2021 rok

Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku pn.: Ponad Granicami

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 392.20 KB
Sprawozdanie końcowe Plik doc 36.04 KB
Opis faktury Plik doc 38.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-03-26
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-03-26 09:05
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-03-26 09:10

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna z Dzielnicy Polanka na 2021 rok

Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna z Dzielnicy Polanka w 2021 roku pn.: Rodzinne muzykowanie

Załączniki:

Zarządzenie Plik pdf 404.93 KB
Sprawozdanie końcowe Plik doc 36.04 KB
Opis faktury Plik doc 38.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-03-26
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-03-26 09:12
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-03-26 09:09

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację programu polityki zdrowotnej

Prezydent Miasta Krosna ogłasza konkurs ofert  dla podmiotów spełniających kryteria wynikające z art. 17 ust. 1 lub odpowiednio art. 18 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej na realizację Programu profilaktyki cukrzycy typu 2 dla mieszkańców Krosna w wieku 45 - 65 lat na lata 2021 - 2022
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2021-03-17
Publikujący Monika Szymbara 2021-03-17 14:15
Modyfikacja Monika Szymbara 2021-03-17 14:21

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXVII/762/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na rok 2021
OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców
miasta Krosna z Dzielnicy Polanka na 2021 roku.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2021-02-23
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-02-23 11:43
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-02-24 10:00

Prezydent  Miasta  Krosna

Na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U. z 2020 poz. 1057) oraz uchwały Rady Miasta Krosna Nr XXVII/762/20 z dnia 30 października 2020 r. w sprawie Rocznego Programu Współpracy Gminy Miasto Krosno z organizacjami  pozarządowymi oraz podmiotami  prowadzącymi  działalność  pożytku publicznego na rok 2021
OGŁASZA  OTWARTY  KONKURS  OFERT
i
zaprasza do składania ofert
na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców
miasta Krosna w 2021 roku.
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłMałgorzata Błaż2021-02-23
Publikujący Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-02-23 11:50
Modyfikacja Małgorzata Błaż - Małgorzata Błaż 2021-02-24 10:03

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty konkurs ofert i zaprasza do składania ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2021 r.

Załączniki:

ogłoszenie Plik pdf 1.47 MB
wzór oferty Plik txt 248.26 KB
zarządzenie nr 1007/21 Plik pdf 248.99 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMaria Habrat2021-02-16
Publikujący Maria Habrat - Habrat Maria 2021-02-16 14:55
Modyfikacja Maria Habrat - Habrat Maria 2021-02-16 14:56

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2021 rok z zakresu turystyki

Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku z zakresu turystyki
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłDaniel Bieszczad2021-02-10
Publikujący Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2021-02-10 13:36
Modyfikacja Daniel Bieszczad - Bieszczad Daniel 2021-02-10 13:40

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2021 rok

Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku pn. „Organizacja współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego”

Załączniki:

Sprawozdanie końcowe Plik doc 36.04 KB
korekta oferty Plik doc 51.74 KB
Zarządzenie Plik pdf 429.69 KB
opis faktury Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-01-21
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-01-22 11:54
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-01-22 11:54

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2021 rok

Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku z zakresu kultury i sportu
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-01-21
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-01-22 11:59
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-01-22 12:02

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na 2021 rok

Prezydent Miasta Krosna
ogłasza wyniki otwartego konkursu wniosków na realizację projektów z zakresu tworzenia warunków sprzyjających rozwojowi sportu w 2021 roku

Załączniki:

aktualizacja wniosku Plik doc 33.25 KB
Sprawozdanie Plik doc 33.04 KB
Zarządzenie Plik pdf 1.41 MB
opis faktury Plik doc 39.50 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2021-01-21
Publikujący Katarzyna Bienia 2021-01-22 12:10
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2021-01-22 12:08

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku

Zarządzenie
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2020-12-29
Publikujący Krystyna Osika 2020-12-29 14:52
Modyfikacja Krystyna Osika 2020-12-29 14:56

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert

Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkurus ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjnego"

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna 906/20

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2020-12-22
Publikujący Krystyna Osika 2020-12-22 10:44

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 17 grudnia 2020 r. Fundacja LANKA złożyła wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.07 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2020-12-17
Publikujący Monika Szymbara 2020-12-17 14:52
Modyfikacja Monika Szymbara 2020-12-17 14:52

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 14 grudnia 2020 r. Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy „Mechanik” Krosno złożył wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.06 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2020-12-16
Publikujący Monika Szymbara 2020-12-16 14:39
Modyfikacja Monika Szymbara 2020-12-16 14:39

Ogłoszenie o złożeniu oferty w trybie art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Prezydent Miasta Krosna informuje, że w dniu 10 grudnia 2020 r. Towarzystwo Przyjaciół Dzieci Oddział Okręgowy w Krośnie złożyło wniosek o dofinansowanie realizacji zadania publicznego z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym.

Załączniki:

Ogłoszenie Plik pdf 1.28 MB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłMonika Szymbara2020-12-16
Publikujący Monika Szymbara 2020-12-16 14:32
Modyfikacja Monika Szymbara 2020-12-16 14:33

Ogłoszenie otwartego naboru kandydatów na członków Komisji Konkursowej


Prezydent Miasta Krosna ogłasza otwarty nabór kandydatów na członków komisji konkursowej opiniującej

oferty złożone w ramach konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej

na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 r.


Zarządzenie

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2020-12-08
Publikujący Krystyna Osika 2020-12-08 10:45
Modyfikacja Krystyna Osika 2020-12-08 10:49

Ogłoszenie wyników otwartego konkursu ofert


Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej  i/lub punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Gminy Miasto Krosno w 2021 roku".

 

Zarządzenie Prezydenta Miasta Krosna 874/20

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrystyna Osika2020-11-30
Publikujący Krystyna Osika 2020-11-30 13:19
Modyfikacja Krystyna Osika 2020-11-30 13:21

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2021 r.

Prezydent Miasta Krosna
Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert


na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku z zakresu kultury i sportu

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu Plik pdf 2.87 MB
Oferta Plik doc 51.74 KB
Zarządzenie Plik pdf 412.78 KB
załącznik nr 3 do Zarządzenia Plik doc 40.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2020-11-30
Publikujący Katarzyna Bienia 2020-11-30 10:54
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2020-11-30 11:13

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna w 2021 r.

Prezydent Miasta Krosna
Ogłasza Otwarty Konkurs Ofert


na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2021 roku z zakresu
Organizacji współzawodnictwa dzieci i młodzieży ze szkół krośnieńskich w ramach kalendarza Szkolnego Związku Sportowego

Załączniki:

Ogłoszenie konkursu Plik pdf 2.43 MB
Oferta Plik doc 51.74 KB
Zarządzenie Plik pdf 408.00 KB
załącznik nr 3 do Zarządzenia Plik doc 40.00 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłKatarzyna Bienia2020-11-30
Publikujący Katarzyna Bienia 2020-11-30 10:47
Modyfikacja Katarzyna Bienia 2020-11-30 11:14
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Nazwa plikuTyp plikuRozmiar
SKMBT_C28010100108400.pdf Plik pdf 2.35 MB
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 16 maja 2021r. 22:57:29
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.