Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
1 ... 5 6 7 
 K o m u n i k a t
 
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 1386/17 o pow. 753 m2 , 1386/18 o pow. 794 m2 przy ul. Lelewela w obrębie ewidencyjnym Śródmieście
 

Załączniki:

wykaz 1386-17 Plik pdf 61.16 KB
wykaz 1386-18 Plik pdf 64.27 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-03-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-03-03 13:43
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-03-03 12:44
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 16 lutego 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 171 o pow.  876 m2, położonej przy ul. Drzymały , objętej KW 64418/2 , – wygrała CELL-FAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 31.110,00 zł netto  (trzydzieści jeden tysięcy sto dziesięć  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 38.265,30 zł  ( trzydzieści osiem tysięcy dwieście sześćdziesiąt pięć złotych 30/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Cell-Fast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 30.800,00 zł  (trzydzieści  tysięcy osiemset złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-02-23
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-24 14:00
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 16 lutego 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 172 o pow.  355 m2, położonej przy ul. Drzymały , objętej KW 64418/2 , – wygrała CELL-FAST Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 12.630,00 zł netto  (dwanaście tysięcy sześćset trzydzieści złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 15.534,90 zł  ( piętnaście tysięcy pięćset trzydzieści cztery złote 90/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Cell-Fast Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 12.500,00 zł  (dwanaście tysięcy pięćset złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-02-24
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-24 14:03
K o m u n i k a t
 
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 1173/4 o pow. 915 m2, 1173/5 o pow. 1061 m2 , 1173/6 o pow. 1261 m2, 1173/7 o pow. 1291 m2, 1173/8 o pow. 1211 m2, 1173/3 o pow. 454 m2  przy ul. Wspólnej w obrębie ewidencyjnym Polanka,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem  885/1 o pow. 88 m2 przy ul. Spokojnej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 

Załączniki:

dz 1173-4 Plik pdf 61.89 KB
dz. 1173-5 Plik pdf 61.79 KB
dz. 1173-6 Plik pdf 66.09 KB
dz. 1173-7 Plik pdf 66.40 KB
dz. 1173-8 Plik pdf 65.98 KB
dz. 885-1 Plik pdf 62.79 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-24 14:43
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-24 13:46
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 12 lutego 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż stanowiących własność Gminy Krosno dwóch lokali niemieszkalnych usytuowanych w budynku przy ul. Paderewskiego 2 tj. lokalu numer 2 o pow. użytkowej 258,30 m2 objętego księgą wieczystą nr KS1K/ 00092549/4 i lokalu numer 3 o pow. użytkowej 45 m2 objętego księgą wieczystą KS1K/00092550/4, wraz z udziałem wynoszącym 182/1000cz. w częściach wspólnych budynku  oraz w prawie własności działek   oznaczonych w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna obręb ewidencyjny  Śródmieście  numerami:  2294/3 o pow. 1788 m2 i 2294/4 o pow. 1273 m2   (powstałych w wyniku podziału działki numer 2294/2) objętych księgą wieczystą KS1K/ 00092547/0, oraz udziałem w częściach wspólnych budynku zlokalizowanego na działce numer 2294/3, oznaczonego numerem 4 przy ul. Paderewskiego, – wygrał Marek Antoni Zawisza prowadzący działalność pod firmą: Firma Handlowo-Usługowa EFEKT Marek Zawisza za cenę 303.000,00 zł (trzysta trzy tysiące  złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczony został  oferent:
-Marek Antoni Zawisza prowadzący działalność gospodarczą Firma Handlowo-Usługowa EFEKT Marek Zawisza.
Do przetargu nie przystąpiła SPECMED Sp. z o.o., która dokonała wpłaty wadium.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 300.000,00 zł  (trzysta  tysięcy złotych) – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2021-02- 18
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-18 09:39
K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,    w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerem 401/10 o pow. 2800 m2 przy ul. Kaczorowskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.
 

Załączniki:

wykaz Plik pdf 74.89 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-17 12:44
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-17 11:45
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 16 lutego  2021 r.   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 157/1 o pow. 2105 m2 położona przy ul. Drzymały, objęta KW 35579/6 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 62.000,00 zł  (sześćdziesiąt dwa tysiące złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-02-16
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-16 13:57
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 16 lutego  2021 r.   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 144 o pow. 861 m2 położona przy ul. Drzymały, objęta KW 64418/2 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 25.500,00 zł  (dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-02-16
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-02-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-02-16 13:29
Prezydent Miasta Krosna
 

                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 19 stycznia 2021r. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej          w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna,   obręb ewidencyjny Suchodół jako działki numer 2482/4 o pow. 8012 m2 i 2482/5 o pow. 13546 m2 obj. KW 69209 , – wygrała NOWOPAK spółka z ograniczoną odpowiedzialnością       z siedzibą w Krakowie za cenę 755.000,00 zł -netto (siedemset pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 928.650,00 zł (dziewięćset dwadzieścia osiem tysięcy sześćset pięćdziesiąt złotych)– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu, z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  36 miesięcy , oraz planowanym zatrudnieniu 25 osób.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent NOWOPAK spółka                   z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 750.000,00 zł (siedemset pięćdziesiąt  tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-01-29
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-01-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-29 14:07
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-03-15 13:44
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna dniu 14 stycznia 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działki numer: 1072/27 o pow. 307 m2, 1072/139 o pow. 4321 m2 , 1072/141 o pow. 1587 m2 ,  1072/134 o pow. 407 m2  , 1072/64 o pow. 941 m2 , 1072/63 o pow. 501 m2 , 1072/131 o pow. 157 m2, 607/2 o pow. 137 m2 położonej przy ul. Zielonej , objętej KW 114056 , – wygrała „KPB-Development” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 475.000,00 zł  (czterysta siedemdziesiąt pięć  tysięcy  złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczeni zostali  oferenci:
-„KPB-Development”  sp. z o.o.,
-Dar  sp. z o.o.sp. k.
Do przetargu nie dopuszczono jednego oferenta – Aleksandry Dziugan.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 465.000,00 zł  (czterysta sześćdziesiąt pięć  tysięcy złotych) –  podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2021-01 -21
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-01-21
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-21 10:28
K o m u n i k a t
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 397/10 o pow. 3494 m2, 398/10 o pow. 16511 m2 przy ul. Kaczorowskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 272/58 o pow. 1563 m2, 272/59 o pow. 1734 m2 przy ul. Żwirki i Wigury w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  343/56 o pow. 20 m2w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 228/42 o pow. 1191 m2w obrębie ewidencyjnym Polanka .
 

Załączniki:

wykaz 228-42 Plik pdf 68.74 KB
wykaz 272-58 Plik pdf 64.33 KB
wykaz 272-59 Plik pdf 65.87 KB
wykaz 343-56 Plik pdf 65.52 KB
wykaz 397-10 i 398-10 Plik pdf 75.88 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-01-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-13 13:53
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-13 13:03
 
K o m u n i k a t
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 poz. 2603 z późń.zm) informuje,
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do najmu lokal o pow. 51 m2  w budynku przy ul. Żwirki i Wigury na działce numer 257/3 i dzierżawy oznaczonej jako działka numer 396 w części o pow.  o pow. 200 m2, położonej w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.   .
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 396 Plik pdf 66.47 KB
wykaz- 257-3 lokal Plik pdf 66.99 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-01-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-13 13:49
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-13 12:51
Prezydent Miasta Krosna
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 29 grudnia 2020 r. I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działki numer 401/15 o pow. 23954 m2 , 401/16 o pow. 10661 m2 objęta KW 92034  i  obręb ewidencyjny Suchodół jako działki numer 2483/8 o pow. 2460 m2, 2483/13 o pow. 4517 m2, 2483/14 o pow. 11879 m2 objęte KW 69209 , – wygrała MAX-STONE spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa z siedzibą w Bratkówce  za cenę 2.350.100,00 zł -netto (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy sto złotych ).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 2.890.623,00 zł (dwa miliony osiemset dziewięćdziesiąt tysięcy sześćset dwadzieścia trzy złote )– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu stanowiącą podstawę do ustalenia opłat  z tytułu użytkowania wieczystego, z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  36 miesięcy , oraz planowanym utworzeniem 54 etatów.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent MAX-STONE  spółka               z  ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 2.350.000,00 zł (dwa miliony trzysta pięćdziesiąt  tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-01-07
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-01-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-01-07 10:04
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony  w dniu 21 grudnia  2020 r.              I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 1280/1 o pow. 1636 m2 położona przy ul. Białobrzeskiej, objęta KW 64420 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 18.000,00 zł  (osiemnaście tysięcy  złotych) –  podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2020-12-21
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-21
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-21 13:06
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony  w dniu 21 grudnia  2020 r.              I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1677/2 o pow. 2966 m2 położona przy ul. Bieszczadzkiej, objęta KW 64420 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 80.000,00 zł  (osiemdziesiąt tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2020-12-21
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-21
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-21 13:21
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony  w dniu 21 grudnia  2020 r.              I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1491/3 o pow. 1194 m2 położona przy ul. Bieszczadzkiej, objęta KW 64420 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 38.000,00 zł  (trzydzieści osiem tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2020-12-21
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-21
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-21 13:10
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w dniu 11 grudnia 2020 r.                I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 343/55 o pow.      1927 m2, położonej przy ul. Zawrzyckiego , objętej KW 87835 , – wygrał Kielar Paweł za cenę 121.200 zł netto  (sto dwadzieścia jeden tysięcy dwieście  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 149.076,00 zł  ( sto czterdzieści dziewięć tysięcy siedemdziesiąt sześć złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Paweł Kielar.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 120.000,00 zł  (sto dwadzieścia   tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2020-12- 18
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-18 10:59
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w dniu 11 grudnia 2020 r.                I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działki numer: 1072/136 o pow. 1024 m2, 1072/143 o pow. 448 m2 , 1072/144 o pow. 1278 m2 ,  1072/146 o pow. 705 m2  , 1072/68 o pow. 2315 m2 , 1072/137 o pow. 708 m2 położonej przy ul. Zielonej , objętej KW 114056 , – wygrała DAR Sp. z o.o. Sp. k. za cenę 455.000,00 zł  (czterysta pięćdziesiąt pięć  tysięcy  złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczeni zostali  oferenci:
-Europel Sp. z o.o.,
-Dar  Sp. z o.o. Sp. K..
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 450.000,00 zł  (czterysta pięćdziesiąt  tysięcy złotych) –  podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2020-12- 18
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-18 10:51
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w dniu 11 grudnia 2020 r.                I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 1072/149 o pow. 899 m2, położonej przy ul. Korczyńskiej , objętej KW 114056 , – wygrała DAR Sp. z o.o. Sp. k. za cenę 40.400,00 zł  (czterdzieści  tysięcy czterysta  złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczeni zostali  oferenci:
-Europel Sp. z o.o.,
-Dar  Sp. z o.o. Sp. K..
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 40.000,00 zł  (czterdzieści  tysięcy złotych) –  podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2020-12- 18
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-18 11:06
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno            i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  415  o pow. 826 m2  przy ul. Ostaszewskiego    w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2700/6 o pow. 217 m2 przy ul. Wieniawskiego   w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem:  660 o pow. 1718 m2 przy ul. Łukasiewicza, 3196 o pow. 1890 m2             w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 263 o pow. 1002 m2 przy ul. Żwirki i Wigury w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 1085/3 o pow. 32 m2 przy  ul. Korczyńskiej, w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 

Załączniki:

wykaz dz. 1085-3 Plik pdf 58.07 KB
wykaz dz. 263 Plik pdf 70.21 KB
wykaz dz. 2700-6 Plik pdf 63.63 KB
wykaz dz. 3196 Plik pdf 67.57 KB
wykaz dz. 415 Plik pdf 66.33 KB
wykaz dz. 660 Plik pdf 64.70 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-12-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-09 12:10
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-09 11:13
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w dniu 3 listopada 2020 r.                I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działka numer 356/1 o pow.      1259 m2, położonej przy ul. Jeleniówka , objętej KW 64418 , – wygrali Martyna i Arkadiusz Deptuch za cenę 60.600,00 zł netto  (sześćdziesiąt tysięcy sześćset  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 74.538,00 zł      ( siedemdziesiąt cztery tysiące pięćset trzydzieści osiem złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczeni zostali jedyni oferenci Martyna i Arkadiusz Deptuch.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 60.000,00 zł  (sześćdziesiąt  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2020-11-10
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-11-10
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-11-10 12:39
K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno                  i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerami: 2482/4 o pow. 8012 m2, 2482/5 o pow. 13546 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół

Załączniki:

wykaz Plik pdf 75.02 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-09-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-09-30 08:36
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-09-30 08:37
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno  i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerami:  1280/1  o pow. 1636 m2 , 2934/4 o pow. 1138 m2 w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi, 2294/3 o pow. 1788 m2, 2494/4 o pow. 1273 m2     w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 343/55 o pow. 1927 m2, 1491/3 o pow. 1194 m2, 1677/2 o pow. 2966 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 1072/149 o pow. 899 m2, w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  236/1 o pow. 129 m2 , 242/5 o pow.        320 m, 246/1 o pow. 379 m2 , w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 2785/2 o pow. 105 m2            w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi .
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-09-15
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-09-16 13:30
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-09-16 13:38
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,       w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerami:  401/5  o pow. 23954 m2, 401/16 o pow. 10661 m2, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2483/8 o pow. 2460 m2, 2483/13 o pow. 4517 m2, 2483/14 o pow. 11879 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 1072/27 o pow. 307 m2, 1072/139 o pow. 4321 m2, 1072/141 o pow. 1587 m2, 1072/134 o pow. 407 m2, 1072/64 o pow. 941 m2, 1072/63 o pow. 501 m2, 607/2 o pow. 137 m2, 1072/131 o pow. 157 m2, 1072/136 o pow. 1024 m2, 1072/143 o pow. 448 m2, 1072/144 o pow. 1278 m2, 1072/146 o pow. 705 m2, 1072/68 o pow. 2315 m2, 1072/137 o pow. 708 m2 przy ul. Zielonej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  1072/3 o pow. 505 m2 , 1072/133 o pow. 1614 m2, w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, 1187/31 o pow. 85 m2 w obrębie ewidencyjnym Śródmieście .
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-08-25
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-08-26 15:09
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-08-26 15:13
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,       w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerem 356/1  o pow. 1259 m2 w obrębie ewidencyjnym Śródmieście,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem  97/17 o pow. 59 m2w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne .
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 356-1 Plik pdf 334.27 KB
wykaz nieruchomosci 97_17 Plik pdf 330.03 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-07-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-07-29 14:18
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-07-29 14:20
K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia w trybie bezprzetargowym, oznaczonych numerami: 273/32 o pow. 1796 m2 , 270/8 o pow. 15659 m2  w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2148/2 o pow. 78 m2 i  lokalu nr 2 w budynku przy ul. Rynek 5 na działce numer 2154 o pow. 557 m2 wraz z udziałem w gruncie wynoszącym 361/1000 części, w obrębie ewidencyjnym Śródmieście .
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 270-8 Plik pdf 361.44 KB
wykaz lokal ul. Rynek 5 Plik pdf 318.30 KB
wykz dz. 273-32 Plik pdf 660.45 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-06-30
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-07-01 09:50
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-07-02 09:52

K o m u n i k a t

  Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r.               o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno          i przeznaczonej do zbycia w trybie bezprzetargowym, oznaczonej numerem 262/2 o pow. 3660 m2  w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa .

 

 

Załączniki:

wykaz dz. 262-2 Plik pdf 363.65 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-05-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-05-20 10:35
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-05-20 10:36

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 401/16 o pow. 10661 m2 w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2483/8 o pow. 2460 m2, 2483/14 o pow. 11879 m2 w obrębie ewidencyjnym Suchodół,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 262/3 o pow. 346 m2 , 268/12 o pow. 892 m2, 268/6 o pow. 2168 m2, 268/14 o pow. 377 m2, 268/15 o pow. 3085 m2 w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa .


 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-04-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-04-07 14:59
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-04-07 15:01
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 376.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJoanna Rak2020-02-11
Publikujący Joanna Rak - Joanna Rak 2020-03-06 09:12
Modyfikacja Joanna Rak - Joanna Rak 2020-03-06 09:20

K o m u n i k a t

Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 65) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna , w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:

- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 2054/1 o pow. 1788 m2 przy ul. Żeromskiego, 2269/2 o pow. 686 m2, 2268/2 o pow. 759 m2 , 2270/2 o pow. 484 m2 przy ul. Polnej, 3178/2 o pow. 1449 m2 , 3156/1 o pow. 2035 m2 przy ul. Wyszyńskiego,

- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2197/1 o pow. 385 m2 przy ul. Podwale , 86/11 o pow. 643 m2 w udziale wynoszącym 3/9 części położonej w obrębie Suchodół.

 

Załączniki:

wykaz dz. 2054-1 Plik pdf 342.16 KB
wykaz dz. 2197-1 Plik pdf 299.56 KB
wykaz dz. 86-11 Plik pdf 298.82 KB
wykaz dz. Polna Plik pdf 348.46 KB
wykaz dz. ul. Wyszyńskiego Plik pdf 333.35 KB
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2020-02-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-02-05 12:35
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-02-05 12:37
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 04 marca 2024r. 04:48:20
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.