Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 13 czerwca  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 430/4 o pow. 787 m objęta KW 37145/9  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 70.000,00 zł  (siedemdziesiąt  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-06-13
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-06-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-06-13 13:30
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 2271/1 o pow. 235 m2  położonej przy ul. Polnej w obrębie ewidencyjnym Suchodół,  2247/4 o pow. 1323 m2 położonej przy ul. Polnej w obrębie ewidencyjnym Suchodół w udziale 1/10 część,
- trybie przetargu oznaczonych numerami: 404/2 o pow. 21660 m2, położonej przy ul. Prez.R.Kaczorowskiego, w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2247/8 o pow. 1214 m2, 2247/9 o pow. 1216 m2, 2247/10 o pow. 1338 m2, 2247/11 o pow. 1396 m2i 2247/4 o pow. 1323 m2w udziale 4/10 cz., położonych w Krośnie przy ul. Polnej, obręb ewidencyjny Suchodół.
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-25
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-25 13:33
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-30 08:34
 
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że     w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym: lokalu numer 4 w budynku przy ul. Igielnej 7 w Jaśle w udziale wynoszącym ½ część ,
- trybie przetargu: oznaczonej numerem 651/4 o pow. 1179 m2, położonej przy ul. Długiej, w obrębie ewidencyjnym Turaszówka
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 651-4 Plik pdf 64.94 KB
wylaz lokal Jasło Plik pdf 67.65 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-11 14:55
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-16 14:57
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że     w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiących własność Skarbu Pańsrwa i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  160/39 o pow. 302 m2, 160/87 o pow. 138 m2  przy ul. Podkarpackiej w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. ul. Podkarpacka Plik pdf 68.54 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-11 14:49
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-16 14:51
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 09 maja  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 272/6 o pow. 492 m2 położona przy ul. Bieszczadzkiej, objęta KW 64420 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 700.000,00 zł  (siedemset tysięcy  złotych) – podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-05-09
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-09 15:16
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 27 kwietnia 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej   w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działki numer:  2704/17 o pow. 242 m2, 2734/4 o pow. 23 m2, 2736/6        o pow. 617 m2 położonej przy ul. Mickiewicza 23A , objętej KW 64418/2, – wygrał Piotr Grzegorz Kustroń za cenę 285.830,00 zł  (dwieście osiemdziesiąt pięć tysięcy osiemset trzydzieści złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został oferent Grzegorz Kustroń.
Do udziału w przetargu nie zgłosił się Janusz Dudek, który dokonał wpłaty wadium.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 283.000,00 zł  (dwieście osiemdziesiąt trzy  tysiące złotych) –   podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2022-05-04
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-05-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-05-04 09:49
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 kwietnia 2022 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1693/2 o pow. 2191 m2, położonej przy ul. Bieszczadzkiej , objętej      KW 44420/9, – wygrał Adam Andrzej Pudło za cenę 86.860,00 zł netto  (osiemdziesiąt sześć tysięcy osiemset sześćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 106.837,80 zł  (sto sześć tysięcy osiemset trzydzieści siedem złotych 80/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Adam Andrzej Pudło.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 86.000,00 zł  (osiemdziesiąt sześć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-04-13
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-04-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-04-13 10:55
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 kwietnia  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej    w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2121/3 o pow.  2819 m objęta KW 64420/9  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 180.000,00 zł  (sto osiemdziesiąt   tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-04-06
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-04-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-04-06 14:08
Prezydent Miasta Krosna
 działając na podstawie art. 38 ust. 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021r. poz. 1899 z póżn. zm)
odwołuje:
I przetarg ustny nieograniczony ogłoszony na dzień  6 kwietnia 2022 r. na sprzedaż nieruchomości położonej w Krośnie przy ul. Goszczyńskiego oznaczonej numerem 2934/8 o pow. 751 m2, z powodu konieczności przeprowadzenia badań potwierdzających lokalizację infrastruktury podziemnej.
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-03-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-03-29 14:51
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2021 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 893.70 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłNatalia Grocholska2022-03-14
Publikujący Natalia Grocholska 2022-03-14 13:25
Modyfikacja Natalia Grocholska 2022-03-14 14:21
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że     w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerem:  2256 o pow. 1877 m2 przy ul. Polnej   w obrębie ewidencyjnym Suchodół,,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  194/3 o pow. 74 m2, 194/4 o pow. 432 m2, 195/2 o pow. 62 m2, 141/7 o pow. 75 m2  przy ul. Drzymały w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 2256 Plik pdf 65.34 KB
wykaz dz. ul. Drzymały Plik pdf 70.68 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-03-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-03-02 13:43
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-03-02 14:45
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 15 lutego 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/61 o pow. 1296 m2, położonej przy ul. Pięknej , objętej               KW 12264/8, – wygrał Grzegorz Szydło za cenę 114.130,00 zł netto  (sto czternaście tysięcy sto trzydzieści złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 140.379,90 zł  (sto czterdzieści tysięcy trzysta siedemdziesiąt dziewięć złotych 90/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Grzegorz Szydło.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 113.000,00 zł  (sto trzynaście  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-22
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-22 14:50
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 15 lutego 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/68 o pow. 1255 m2, położonej przy ul. Pięknej , objętej               KW 12264/8, – wygrał Tomasz Dubiel za cenę 111.100,00 zł netto  (sto jedenaście tysięcy sto złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 136.653,00 zł  (sto trzydzieści sześć tysięcy sześćset pięćdziesiąt trzy złote ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali:
-  Grzegorz Szydło,
- Tomasz Dubiel.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 110.000,00 zł  (sto dziesięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-22
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-22 14:52
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem  390 o pow. 1136 m2 przy ul. Pużaka    w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 390 Plik pdf 66.75 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-16 14:29
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-16 14:31
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerem  430/4 o pow. 787 m2 przy ul. B.Chrobrego     w obrębie ewidencyjnym Polanka.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 430-4 Plik pdf 62.00 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-16
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-16 14:26
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-16 14:28
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 15 lutego  2022 r.  III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej     w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2100/16 o pow.  1024 m objęta KW 12294/7  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 70.000,00 zł  (siedemdziesiąt   tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-15
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-15
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-15 15:13
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony  w dniu 7 lutego  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1693/2 o pow.      2191 m2, objęta KW 64420  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 88.000,00 zł  (osiemdziesiąt osiem  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-07
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-07 13:46

 


 

 

Prezydent Miasta Krosna

 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 1 lutego  2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/4 o pow. 915 m objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 86.000,00 zł  (osiemdziesiąt sześć  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-01
 

Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-01 13:37
 
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta  krosna w dniu 1 lutego 2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/7 o pow. 1291 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 127.500,00 zł  (sto dwadzieścia siedem   tysięcy pięćset  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-02-01
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-02-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-02-01 13:39
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 31 stycznia  2022 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/8 o pow. 1211 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 121.000,00 zł  (sto dwadzieścia jeden   tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-01-31
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-01-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-31 13:32
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 31 stycznia  2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/6 o pow. 1261 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 125.000,00 zł  (sto dwadzieścia pięć   tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-01-31
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-01-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-31 13:30
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 31 stycznia  2022 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/5 o pow. 1061 m objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 98.000,00 zł  (dziewięćdziesiąt osiem  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2022-01-31
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-01-31
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-31 13:34
 
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu – lokal numer 3 w budynku przy ul. Kletówki 52 wraz z oddaniem w użytkowanie wieczyste 2433/10000 części działki numer  101/1 o pow. 1357 m2.
 

Załączniki:

wykaz lokal Plik pdf 80.79 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2022-01-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-19 11:53
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-19 11:55
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2021 r. poz. 1899 z późn. zm.) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  272/6 o pow. 492 m2 przy ul. Bieszczadzkiej   w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 2934/8 o pow. 751 m2 przy ul. Goszczyńskiego w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 2121/3 o pow. 2819 m2 przy ul. Sikorskiego w obrębie ewidencyjnym Suchodół,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 1312/10 o pow. 431 m2przy ul. Klonowej w obrębie ewidencyjnym Turaszówka, 1187/34 o pow. 213 m2 , 1187/35 o pow. 24 m2, 1187/36 o pow. 23 m2, 1187/37 o pow. 45 m2, 1187/38 o pow. 44 m2, 1187/39 o pow. 51 m2, 1187/40 o pow. 29 m2, 1187/41 o pow. 50 m2, 1187/42 o pow. 74 m2 przy ul. Witosa w obrębie ewidencyjnym Śródmieście.
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-12-30
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-05 13:19
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2022-01-05 13:24
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2019 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 376.31 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJoanna Rak2020-02-11
Publikujący Joanna Rak - Joanna Rak 2020-03-06 09:12
Modyfikacja Joanna Rak - Joanna Rak 2020-03-06 09:20
Zestawienie danych dotyczących czynszów najmu lokali mieszkalnych nienależących do publicznego zasobu mieszkaniowego za 2018 r. położonych na obszarze Gminy Miasto Krosno

Załączniki:

Zestawienie Plik pdf 703.98 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJoanna Rak2019-02-18
Publikujący Joanna Rak - Joanna Rak 2019-03-11 10:22
Modyfikacja Joanna Rak - Joanna Rak 2019-03-11 10:24
rozwiń archiwum
zwiń archiwum