Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że    w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 3076/2 o pow. 98 m2 przy   ul. Bieszczadzkiej w obrębie ewidencyjnym Śródmieście, 171 o pow. 395 m2 przy  ul. Czajkowskiego  w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 171 Plik pdf 64.80 KB
wykaz dz. 3076-2 Plik pdf 66.75 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-09-14
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-09-15 12:32
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-09-15 12:34
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerami:  1693/2 o pow. 2191 m2 przy ul. Bieszczadzkiej  w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 182 o pow. 795 m2przy ul. Krakowskiej w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 3319/16 o pow. 412 m2  przy  ul. Boh.Westerplatte w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 

Załączniki:

wykaz dz. 1693-2 Plik pdf 60.88 KB
wykaz dz. 182 Plik pdf 72.43 KB
wykaz dz. 3319-16 Plik pdf 74.26 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-08-03
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-08-04 10:30
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-08-04 10:33
Prezydent Miasta Krosna
 
 
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 14 lipca 2021 r. I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie  w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 404/4 o pow. 2000 m2  objęta KW 92034   – wygrał Paweł Kasza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa Media Design Paweł Kasza z siedzibą w Krośnie za cenę 125.500,00 zł -netto (sto dwadzieścia pięć tysięcy pięćset złotych).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 154.365,00 zł (sto pięćdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt pięć złotych )– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu stanowiącą podstawę do ustalenia opłat  z tytułu użytkowania wieczystego, z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  36 miesięcy , oraz planowanym utworzeniem 2 etatów.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Paweł Kasza prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Agencja Reklamowa Media Design Paweł Kasza.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 100.000,00 zł (sto   tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-07-22
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-07-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-22 12:50
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 13 lipca 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 240/26 o pow. 705 m2, położonej przy ul. Lotników , objętej               KW 92034/1, – wygrała DEFENDOOR Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 25.300,00 zł netto  (dwadzieścia pięć tysięcy trzysta  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 31.119,00 zł  (trzydzieści jeden tysięcy sto dziewiętnaście złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent DEFENDOOR Spółka               z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 25.000,00 zł  (dwadzieścia pięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-07-20
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-07-20
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-20 12:48
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 13 lipca  2021 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2100/5 o pow.  1159 m objęta KW 12294/7  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 75.000,00 zł  (siedemdziesiąt pięć  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-07-13
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-07-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-13 15:11
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 13 lipca  2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 1986/2  o pow. 500 m objęta KW 38126/7  – zakończył się wynikiem negatywnym,   z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 32.000,00 zł  (trzydzieści dwa tysiące  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-07-13
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-07-13
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-13 15:08
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 2698/8 o pow. 1193 m2 ,  2698/8  o pow. 1193 m2 przy ul. Prządki w obrębie ewidencyjnym Białobrzegi.
 
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 2698-8 Plik pdf 69.59 KB
wykaz dz. 2698-9 Plik pdf 68.05 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-07-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-14 15:08
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-14 15:11
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 29 czerwca 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 272/59 o pow. 1734 m2,  objęta KW 92034/1 wygrała Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żwirki i Wigury 7a i Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żwirki i Wigury 7 za cenę 126.250,00 zł netto  (sto dwadzieścia sześć tysięcy dwieście pięćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 155.287,50 zł  (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy dwieście osiemdziesiąt siedem złotych 50/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żwirki i Wigury 7a i Wspólnota Mieszkaniowa przy ul. Żwirki i Wigury 7.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 125.000,00 zł  (sto dwadzieścia  pięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-07-06
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-07-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-07-06 12:11
I N F O R M A C J A
 
Na podstawie § 24 ust. 2  Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 września 2020r. zmieniające rozporządzenie w sprawie sposobu i trybu przeprowadzenia przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  ( Dz. U. z 2014r. poz. 1490 z późń. zm.) Komisja przetargowa informuje, że do drugiego przetargu pisemnego ograniczonego na dzierżawę części nieruchomości niezabudowanych będących własnością Gminy Krosno o pow. 75 m2 oznaczonych w operacie ewid. gruntów Miasta Krosna jako działki nr 622/4 obr. Śródmieście i 26/30  - obr. Przemysłowa, położonych w Krośnie przy ul. Mielczarskiego i ul. Kolejowej kwalifikuje się Pani Danuta Guzik prowadząca działalność FUH „ Mini-Bar” Danuta Guzik.
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKrzysztof Wilk - Naczelnik Wydziału Geodezji2021-07-05
Publikujący Joanna Dubiel 2021-07-05 14:56
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 29 czerwca  2021 r.   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/4 o pow. 915 m objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 86.000,00 zł  (osiemdziesiąt sześć  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-29
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-29
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-29 15:06
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 404/3 o pow. 2115 m2  przy ul. Prez.R. Kaczorowskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 37/21  o pow. 71 m2 przy ul. Okrzei  w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami: 1312/8 o pow. 106 m2przy ul. Klonowej w obrębie ewidencyjnym Turaszówka, 2968/64 o pow. 39 m2przy ul. Grodzkiej w obrębie ewidencyjnym Śródmieście.
 

Załączniki:

wykaz dz. 2968-64 Plik pdf 63.92 KB
wykaz dz. 404-3 Plik pdf 62.29 KB
wykaz dz.1312-8 Plik pdf 60.26 KB
wykaz dz.37-21 Plik pdf 61.47 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-28
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-30 11:36
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-30 11:38
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 10 czerwca 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działki numer 1950/1 o pow. 1607 m2,  objęta KW 64420/9 i 1951/3 o pow. 433 m2 objęta KW 85037/0 – wygrała spółka Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Faktor  Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 237.350,00 zł netto  (dwieście trzydzieści siedem tysięcy trzysta pięćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 291.940,50 zł  (dwieście dziewięćdziesiąt jeden tysięcy dziewięćset czterdzieści złotych 50/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Faktor  Spółka  z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 235.000,00 zł  (dwieście trzydzieści pięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-17
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-17
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-17 13:30
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 10 czerwca  2021 r.    I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/6 o pow. 1261 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 125.000,00 zł  (sto dwadzieścia pięć   tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-10
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-10
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-10 15:10
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 10 czerwca  2021 r.   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/7 o pow. 1291 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 127.500,00 zł  (sto dwadzieścia siedem   tysięcy pięćset  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-10
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-10
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-10 15:11
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 10 czerwca  2021 r.   I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 1079 o pow. 2838 m objęta KW 42141/9  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 160.000,00 zł  (sto sześćdziesiąt   tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-10
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-10
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-10 15:08
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 25 maja 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działka numer 1386/17 o pow. 753 m2, położonej przy ul. Lelewela , objętej               KW 64418/2, – wygrała DROGOMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 88.880,00 zł netto  (osiemdziesiąt osiem tysięcy osiemset osiemdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 109.322,40 zł  ( sto dziewięć tysięcy trzysta dwadzieścia dwa złote 40/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu  .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent DROGOMEX Spółka               z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 88.000,00 zł  (osiemdziesiąt osiem tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-01
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-01 10:45
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-10 14:15
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 25 maja 2021 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Śródmieście jako działka numer 1386/18 o pow. 794 m2, położonej przy ul. Lelewela , objętej               KW 64418/2, – wygrała DROGOMEX Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 80.800,00 zł netto  (osiemdziesiąt tysięcy osiemset  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 99.384,00 zł  (dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy trzysta osiemdziesiąt cztery złote) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent DROGOMEX Spółka               z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 80.000,00 zł  (osiemdziesiąt  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-06-01
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-06-01
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-01 10:43
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-06-10 14:14
Prezydent Miasta Krosna
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 13 maja 2021 r. I przetarg pisemny nieograniczony na oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 401/10 o pow. 2800 m2  objęta KW 92034   – wygrał Jacek Tomczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Domel Narzędzia Jacek Tomczyk z siedzibą w Krośnie za cenę 141.000,00 zł -netto (sto czterdzieści jeden tysięcy złotych ).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 173.430,00 zł (sto siedemdziesiąt trzy tysiące czterysta trzydzieści złotych )– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu stanowiącą podstawę do ustalenia opłat  z tytułu użytkowania wieczystego, z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  36 miesięcy , oraz planowanym utworzeniem 3 etatów.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Jacek Tomczyk prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Domel Narzędzia Jacek Tomczyk.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 140.000,00 zł (sto czterdzieści  tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-05-20
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-05-20
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-05-20 11:59
 
Prezydent Miasta Krosna
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 10 maja 2021r. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej                                        w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna,   obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działki numer 397/10 o pow. 3490 m2 i 398/10 o pow. 16511 m2 obj. KW 92034 , – wygrała Extend Aero  spółka z ograniczoną odpowiedzialnością                  z siedzibą w Krośnie za cenę 933.000,00 zł -netto (dziewięćset trzydzieści trzy tysiące złotych).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 1.147.590,00 zł (milion sto czterdzieści siedem tysięcy pięćset dziewięćdziesiąt złotych)– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,    z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  24 miesiące , oraz planowanym utworzeniu 33 miejsc pracy.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Extend Aero spółka                   z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 910.000,00 zł (dziewięćset dziesięć  tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-05-20
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-05-20
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-05-20 11:57
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony  w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 18 maja  2021 r.    I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/8 o pow. 1211 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 121.000,00 zł  (sto dwadzieścia jeden   tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-05-18
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-05-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-05-18 12:36
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 18 maja  2021 r.    I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/5 o pow. 1061 m objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 98.000,00 zł  (dziewięćdziesiąt osiem  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2021-05-18
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-05-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-05-18 12:37
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonej numerem  1959/27 o pow. 2059 m2 przy ul. Pięknej w obrębie ewidencyjnym Polanka,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 2915/4 o pow. 193 m2  przy ul. Oficerskiej w obrębie ewidencyjnym Śródmieście.
 

Załączniki:

wykaz dz. 1959-27 Plik pdf 570.97 KB
wykaz dz. 2915-4 Plik pdf 59.30 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-05-11
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-04-21 09:08
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-05-12 07:59
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 7 maja  2021 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 272/58 o pow. 1563 m2 położona przy ul. Żwirki i Wigury, objęta KW 92034/1 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 115.000,00 zł  (sto piętnaście   tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.

 
Krosno 2021-05-07
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-05-07
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-05-07 13:40
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 260/26 o pow. 705 m2 przy ul. Lotników,  404/4 o pow. 2000 m2  przy ul. Prez.R. Kaczorowskiego w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa, 2100/16  o pow. 1024 m2 przy ul. Żniwnej w obrębie ewidencyjnym Suchodół , 1986/2 o pow. 500 m2przy ul. Żeromskiego w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 
.

Załączniki:

wykaz dz. 1986-2 Plik pdf 62.67 KB
wykaz dz. 2100-16 Plik pdf 61.39 KB
wykaz dz. 260-26 Plik pdf 62.64 KB
wykaz dz. 404-4 Plik pdf 401.26 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-04-19
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-04-21 09:08
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-04-21 11:44
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 9 kwietnia  2021 r.   II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 144 o pow. 861 m2 położona przy ul. Drzymały, objęta KW 64418/2 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 25.000,00 zł  (dwadzieścia pięć tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-04-09
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-04-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-04-09 12:40
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 9 kwietnia  2021 r.                            II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 1280/1 o pow. 1636 m2 położona przy ul. Białobrzeskiej, objęta KW 64420 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 17.000,00 zł  (siedemnaście tysięcy  złotych) –  podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2021-04-09
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-04-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-04-09 12:43
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 9 kwietnia  2021 r.  II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 157/1 o pow. 2105 m2 położona przy ul. Drzymały, objęta KW 35579/6 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 60.000,00 zł  (sześćdziesiąt  tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-04-09
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-04-09
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-04-09 12:41
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 19 marca  2021 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działka numer 415 o pow. 826 m2 położona przy ul. Ostaszewskiego, objęta KW 11043/6 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 70.000,00 zł  (siedemdziesiąt  tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2021-03-19
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-03-19
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2020-12-18 10:59
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 19 marca  2021 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Krościenko Niżne jako działka numer 2700/6 o pow. 217 m2 położona przy ul. Wieniawskiego, objęta KW 69332/0 – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 15.500,00 zł  (piętnaście  tysięcy pięćset  złotych) –  podatek VAT zwolniony.
 
 
 
Krosno 2021-03-19
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-03-19
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-03-19 13:16
K o m u n i k a t
 
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2020 r. poz. 1990 z późn. zm.) informuje, że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna ,   w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno i przeznaczonych do zbycia:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami: 1950/1 o pow. 1607 m2, 1951/3 o pow. 433 mprzy ul. Bieszczadzkiej, 1079 o pow. 2838 m2 przy ul. Reymonta – w obrębie ewidencyjnym Suchodół, 228/43 o pow. 2889 m2 przy ul. Popiełuszki, 1959/61 o pow. 1296 m2, 1959/68  o pow. 1255 m2  przy ul. Pięknej w obrębie ewidencyjnym Polanka,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonych numerami:  1187/30 o pow. 80 m2 przy ul. Batorego w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne, 228/45 o pow. 1421 m2przy ul. Popiełuszki w obrębie ewidencyjnym Polanka.
 
 
 

Załączniki:

dz. 1079 Plik pdf 67.20 KB
dz. 1187-30 Plik pdf 65.35 KB
dz. 1950-1 i 1951-3 Plik pdf 68.73 KB
dz. 1959-61 Plik pdf 64.58 KB
dz. 1959-68 Plik pdf 64.97 KB
dz.224-43 Plik pdf 348.13 KB
dz. 228-45 Plik pdf 67.86 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2021-03-17
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-03-17 14:47
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2021-03-29 09:58
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 29 listopada 2022r. 05:50:35
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.