Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
data od
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 25 czerwca 2024 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 849/4 o pow. 1806 mi 849/8 opow. 209 m2 w udziale wynoszącym     1/4 część, położonej przy ul. Jaworowej, objętej  księgą wieczystą  KS1K/00006335/2, – wygrała Extramarket.Pl Spółka      z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa za cenę 224.220,00 zł netto  (dwieście dwadzieścia cztery tysiące dwieście dwadzieścia złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 275.790,60 zł  (dwieście siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset dziewięćdziesiąt złotych 60/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni został  jedyny oferent: Extrameket.Pl Sp. z o.o. Sp. k .
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 222.000,00 zł  (dwieście dwadzieścia dwa tysiące złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2024-07-02
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2024-07-02
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2024-07-02 12:52
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 25 czerwca 2024 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 849/3 o pow. 1709 mi 849/8 opow. 209 m2 w udziale wynoszącym     1/4 część, położonej przy ul. Jaworowej, objętej  księgą wieczystą  KS1K/00006335/2, – wygrała Extramarket.Pl Spółka      z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa za cenę 194.930,00 zł netto  (sto dziewięćdziesiąt cztery tysiące dziewięćset trzydzieści złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 220.463,90 zł  (dwieście dwadzieścia tysięcy czterysta sześćdziesiąt trzy złote 90/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni został  jedyny oferent: Extrameket.Pl Sp. z o.o. Sp. k .
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 193.000,00 zł  (sto dziewięćdziesiąt trzy tysiące złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2024-07-02
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2024-07-02
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2024-07-02 12:55
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 25 czerwca 2024 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 849/6 o pow. 1723 mi 849/8 opow. 209 m2 w udziale wynoszącym     1/4 część, położonej przy ul. Jaworowej, objętej  księgą wieczystą  KS1K/00006335/2, – wygrała Extramarket.Pl Spółka      z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa za cenę 214.120,00 zł netto  (dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 263.367,60 zł  (dwieście sześćdziesiąt trzy tysiące trzysta sześćdziesiąt siedem złotych 60/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni został  jedyny oferent: Extrameket.Pl Sp. z o.o. Sp. k .
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 212.000,00 zł  (dwieście dwanaście tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2024-07-02
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2024-07-02
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2024-07-02 12:53
Informacja
Prezydenta Miasta Krosna


Stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.) informuję, że wykaz dotyczący lokalu użytkowego przeznaczonego do oddania w najem został wywieszony w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Bieszczadzkiej 5 oraz zamieszczony na stronie internetowej Urzędu Miasta w BIP do publicznej wiadomości na okres 21 dni, tj. od dnia 1 lipca 2024 r. do dnia 22 lipca 2024 r.
Dotyczy lokalu użytkowego położonego na I piętrze budynku przy ul.ks.S.Decowskiego 46 w Krośnie, o powierzchni użytkowej 75 m2.

Załączniki:

Wykaz - ul. Decowskiego 46 - 75 m2 Plik pdf 623.60 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłNatalia Grocholska2024-06-28
Publikujący Natalia Grocholska 2024-07-01 08:15
Modyfikacja Natalia Grocholska 2024-07-02 07:52
K O M U N I K A T
    
Prezydent Miasta Krosna
na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z  2023 r. poz. 344 ze zm.)

 
i n f o r m u j e,
     
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28A zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz dot. nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa położonej w Krośnie przeznaczonej do dzierżawy oznaczonej jako działka: 1391/2 obr. ewid. Polanka.
 
 
 

Załączniki:

SKM_C250i240626093201 Plik pdf 48.86 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJoanna Dubiel2024-06-26
Publikujący Joanna Dubiel 2024-06-26 10:10
Modyfikacja Joanna Dubiel 2024-06-26 10:10
K O M U N I K A T
    
Prezydent Miasta Krosna
na podstawie art.35 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.  o gospodarce nieruchomościami 
(Dz. U. z  2023 r. poz. 344 ze zm.)

 
i n f o r m u j e,
     
że w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowskiej nr 28A zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz dot. nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno położonej w Krośnie przeznaczonej do dzierżawy oznaczonej jako działka: 2065/4 obr. ewid. Krościenko Niżne.
 

Załączniki:

SKM_C250i240626093200 Plik pdf 58.85 KB
Podmiot publikującyUrząd Miasta Krosna
WytworzyłJoanna Dubiel2024-06-26
Publikujący Joanna Dubiel 2024-06-26 10:15
Modyfikacja Joanna Dubiel 2024-06-26 10:12
 
Prezydent Miasta Krosna
   Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 11 czerwca 2024 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 847 o pow. 4863 mi 849/8 opow. 209 m2 w udziale wynoszącym     1/4 część, położonej przy ul. Jaworowej, objętej  księgą wieczystą KS1K/00017567/7 i KS1K/00006335/2, – wygrała Extramarket.Pl Spółka      z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa za cenę 536.310,00 zł netto  (pięćset trzydzieści sześć tysięcy trzysta dziesięć złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 659.661,30 zł  (sześćset pięćdziesiąt dziewięć tysięcy sześćset sześćdziesiąt jeden złotych 30/100 ) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni został  jedyny oferent: Extrameket.Pl Sp. z o.o. Sp. k .
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 531.000,00 zł  (pięćset trzydzieści jeden  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2024-06-18
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2024-06-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2024-06-18 15:00
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.                      o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno         i przeznaczonych do:
-  sprzedaży w trybie przetargu oznaczonych numerami:  1959/13 o pow. 1852 m2 , 1959/14 o pow. 1223 m2, 1959/15 o pow. 1231 m2 przy ul. Pięknej w obrębie ewidencyjnym Polanka, 3025 o pow. 553 m2 przy ul. Piastowskiej w obrębie ewidencyjnym Śródmieście,
-  sprzedaży w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem: 1072/138 o pow. 483 m2  przy ul. Zielonej w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne,
- zamiany oznaczonej numerem: 84/4 o pow. 1012 m2 przy ul. Lotników  w obrębie ewidencyjnym Suchodół,
- dzierżawy oznaczonej numerem 396 w części o pow. 110 m2 przy ul. Żwirki i Wigury w obrębie ewidencyjnym Przemysłowa. 
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 

Załączniki:

wykaz dz. 1072-138 Plik pdf 65.58 KB
wykaz dz. 1959-14 Plik pdf 67.67 KB
wykaz dz. 1959-15 Plik pdf 67.74 KB
wykaz dz. 3025 Plik pdf 62.62 KB
wykaz dz. 396 Plik pdf 60.79 KB
wykaz dz. 84-4 Plik pdf 55.51 KB
wykz dz. 1959-13 Plik pdf 67.84 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2024-04-24
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2024-04-24 15:36
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2024-04-24 15:38
Prezydent Miasta Krosna
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 25 stycznia  2024 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer  847 o pow. 4863 mi działka numer 849/8 o pow. 209 m2 w ¼ części objęta KW 6335/2  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 540.000,00 zł  (pięćset czterdzieści tysięcy złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2024-01-25
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2024-01-25
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2024-01-25 15:20
K o m u n i k a t
 Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.    o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  zostały wywieszone do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykazy nieruchomości stanowiących własność Gminy Krosno         i przeznaczonych do sprzedaży:
- w trybie przetargu oznaczonych numerami:  2482/4 o pow. 8012 m2, 2482/5 o pow. 13546 m2   w obrębie ewidencyjnym Suchodół,
- w trybie bezprzetargowym oznaczonej numerem 2699 o pow. 968 m2 w udziale 1/3 część         w obrębie ewidencyjnym Krościenko Niżne.
 
 

Załączniki:

wykaz dx. 2482-4, 2482-5 Plik pdf 72.78 KB
wykaz dz. 2699 Plik pdf 65.16 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2024-01-17
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2024-01-17 15:25
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2024-01-17 15:26
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 05 grudnia 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2533/1 o pow. 1108 m2  i 2533/9 opow. 828 m2 w udziale wynoszącym 1/8 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 83047/9, – zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 143.000,00 zł  (sto czterdzieści trzy tysiące złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-12-05
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-12-05
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-12-05 15:30
 
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 05 grudnia 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2533/8 o pow. 1206 m2  i 2533/9 opow. 828 m2 w udziale wynoszącym 1/8 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 83047/9, – zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 155.000,00 zł  (sto pięćdziesiąt pięć tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-12-05
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-12-05
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-12-05 15:31
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 05 grudnia 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Suchodół jako działka numer 2533/4 o pow. 1278 m2  i 2533/9 opow. 828 m2 w udziale wynoszącym 1/8 część, położonej przy ul. Polnej, objętej  KW 83047/9, – zakończył się wynikiem negatywnym z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 164.000,00 zł  (sto sześćdziesiąt cztery tysiące złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-12-05
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-12-05
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-12-05 15:29
Prezydent Miasta Krosna
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 4 grudnia  2023 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/8 o pow. 1211 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 122.000,00 zł  (sto dwadzieścia dwa   tysiące  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2023-12-04
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-12-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-12-04 13:56
Prezydent Miasta Krosna
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 4 grudnia 2023 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/48 o pow. 1546 m2 położona przy ul. Wspólnej, objęta księgą wieczystą KS1K/0012264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym,                  z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 178.000,00 zł  (sto siedemdziesiąt osiem  tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-12-04
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-12-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-12-04 13:59
 
Prezydent Miasta Krosna
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 4 grudnia 2023 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/56 o pow. 1403 m2 położona przy ul. Wspólnej, objęta księgą wieczystą KS1K/0012264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym,                  z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 161.000,00 zł  (sto sześćdziesiąt jeden tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-12-04
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-12-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-12-04 14:02
 
Prezydent Miasta Krosna
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 4 grudnia  2023 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/7 o pow. 1291 mi działka numer 1173/3 o pow. 454 m2 w ¼ części objęta KW 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 130.000,00 zł  (sto trzydzieści tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23%.
 
 
 
Krosno 2023-12-04
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-12-04
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-12-04 13:58
K o m u n i k a t
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 40 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno  i przeznaczonej do sprzedaży w trybie przetargu oznaczonej numerami: 2530/1 o pow. 1122 m2 , 2260/3 o pow. 659 m2  - ¼ część,  2260/6 o pow. 11590 m2 – 1/10 część  przy ul. Polnej      w obrębie ewidencyjnym Suchodół.
 
 

Załączniki:

wykaz dz. 2530-1 Plik pdf 63.86 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-11-02
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-11-02 13:30
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-11-02 13:32
K o m u n i k a t
 
 
 
Prezydent Miasta Krosna stosownie do art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.   o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2023 r. poz. 344 ) informuje, że   w siedzibie Urzędu Miasta Krosna,  w Krośnie przy ul. Lwowskiej 28a  został wywieszony do publicznej wiadomości na okres 21 dni wykaz nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno                 i przeznaczonej do przekazania w drodze darowizny oznaczonej numerem   2168 o pow. 301 m2  przy  ul.  Blich w obrębie ewidencyjnym Śródmieście.  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
 
 

Załączniki:

wykaz sz. 2168 Plik pdf 66.76 KB
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-10-18
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-19 14:01
Modyfikacja Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-19 14:04
Prezydent Miasta Krosna
 
 
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 5 października 2023 r. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej                        w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna,   obręb ewidencyjny Przemysłowa jako działki numer 397/10 o pow. 3490 m2 i 398/10 o pow. 16511 m2 obj. KW 92034 , – wygrała AVIATION TRAINING CENTER   spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  spółka komandytowa   z siedzibą w Rzeszowie za cenę 1.800.100,00 zł -netto (jeden milion osiemset tysięcy sto złotych).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 2.214.123,00 zł (dwa miliony dwieście czternaście tysięcy sto dwadzieścia trzy złote)– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,    z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  36 miesięcy , oraz planowanym utworzeniu 20 miejsc pracy.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Aviation Training Center spółka   z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 1.800.000,00 zł (milion osiemset   tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-10-12
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-10-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-12 13:59
Prezydent Miasta Krosna
 
 
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 5 października 2023 r. I przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej                        w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna,   obręb ewidencyjny Suchodół jako działki numer: 75/4 o pow. 2945 m2  objęta Kw 7024 , 77/5 o pow. 3129 m2 obj. KW 11331, 78/5 o pow. 1851 m2 obj. KW 61117, 79/5 o pow. 81 m2, 80/2 o pow. 1849 m2 obj. KW 18039 , – wygrała AW Logistyka   spółka z ograniczoną odpowiedzialności z siedzibą w Lipiu za cenę 905.000,00 zł -netto (dziewięćset pięć tysięcy złotych).  Brutto po doliczeniu 23% podatku VAT 1.113.150,00 zł (jeden milion sto trzynaście tysięcy sto pięćdziesiąt złotych)– stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu,    z terminem realizacji inwestycji wynoszącym  36 miesięcy , oraz planowanym utworzeniu 10 miejsc pracy.
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent AW Logistyka spółka   z ograniczoną odpowiedzialnością .
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 900.000,00 zł (dziewięćset   tysięcy złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-10-12
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-10-12
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-12 15:00
Prezydent Miasta Krosna
 
 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 października  2023 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2694/4 o pow. 1217 mi działki numer: 2694/7 o pow. 654 m2, 2693/5 o pow. 32 m2, 2687/1 o pow. 61 m2 w ¼ części objęte księgami wieczystymi KS1K/00042340/4 i KS1K/00129697/5 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 101.500,00 zł  (sto jeden  tysięcy pięćset  złotych) –  plus podatek VAT  23% .
 
 
 
Krosno 2023-10-06
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-10-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-06 13:19
Prezydent Miasta Krosna
   Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 października  2023 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2694/3 o pow. 1168 mi działki numer: 2694/7 o pow. 654 m2, 2693/5 o pow. 32 m2, 2687/1 o pow. 61 m2 w ¼ części objęte księgami wieczystymi KS1K/00042340/4 i KS1K/00129697/5 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 90.000,00 zł  (dziewięćdziesiąt tysięcy   złotych) –  plus podatek VAT  23% .
 
 
 
Krosno 2023-10-06
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-10-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-06 13:15
 
Prezydent Miasta Krosna
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 października  2023 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej         w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2694/5 o pow. 1293 mi działki numer: 2694/7 o pow. 654 m2, 2693/5 o pow. 32 m2, 2687/1 o pow. 61 m2 w ¼ części objęte księgami wieczystymi KS1K/00042340/4 i KS1K/00129697/5 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 105.200,00 zł  (sto pięć  tysięcy dwieście   złotych) –  plus podatek VAT  23% .
 
 
 
Krosno 2023-10-06
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-10-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-06 13:14
Prezydent Miasta Krosna
 
   Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 6 października  2023 r. II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Białobrzegi jako działka numer 2694/6 o pow. 1200 mi działki numer: 2694/7 o pow. 654 m2, 2693/5 o pow. 32 m2, 2687/1 o pow. 61 m2 w ¼ części objęte księgami wieczystymi KS1K/00042340/4 i KS1K/00129697/5 12264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym, z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 119.000,00 zł  (sto dziewiętnaście   tysięcy  złotych) –  plus podatek VAT  23% .
 
 
 
Krosno 2023-10-06
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-10-06
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-10-06 13:17
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 15 września 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/62 o pow. 1331 m2, położonej przy ul. Wspólnej, objętej   KW 12264/8, – wygrał Alan Stanisław Wnęk za cenę 147.460,00 zł netto       ( sto czterdzieści siedem tysięcy czterysta sześćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 181.375,80 zł  (sto osiemdziesiąt jeden tysięcy trzysta siedemdziesiąt pięć złotych 80/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Alan Stanisław Wnęk
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 146.000,00 zł  ( sto czterdzieści sześć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-09-22
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-09-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-09-22 13:15
Prezydent Miasta Krosna

 Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 15 września 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/47 o pow. 1531 m2, położonej przy ul. Wspólnej, objętej   KW 12264/8, – wygrała Witmar Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością za cenę 185.000,00 zł netto  (sto osiemdziesiąt pięć tysięcy  złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 227.550 zł  (dwieście dwadzieścia siedem tysięcy pięćset pięćdziesiąt złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą   w przetargu .
Do przetargu dopuszczeni zostali oferenci:
- Alan Stanisław Wnęk,
- Witmar Spółka z ograniczona odpowiedzialnością.
Do przetargu nie przystąpiła Budomex Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 176.000,00 zł  ( sto siedemdziesiąt sześć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-09-22
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-09-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-09-22 13:18
Prezydent Miasta Krosna
  Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 15 września 2023 r. IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej          w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Turaszówka jako działka numer 651/4 o pow. 1179 m2, położonej przy ul. Długiej, objętej KW 6332/1, – wygrała Magdalena Maria Koźbiał za cenę 75.750,00 zł netto  (siedemdziesiąt pięć tysięcy siedemset pięćdziesiąt złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 93.172,50 zł  (dziewięćdziesiąt trzy tysiące sto siedemdziesiąt dwa złote 50/100) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą   w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Magdalena Maria Koźbiał.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 75.000,00 zł              ( siedemdziesiąt pięć  tysięcy złotych) – plus  podatek VAT 23%.
  
 
 
Krosno 2023-09-22
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-09-22
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-09-22 13:21
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna w dniu 14 września 2023 r. I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej   w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1173/4 o pow. 915 m2, położonej przy ul. Wspólnej, objętej    KW 12264/8, – wygrała Dorota Mika za cenę 92.500,00 zł netto  (dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset złotych). Brutto po doliczeniu podatku VAT 113.775,00 zł  (sto trzynaście tysięcy siedemset siedemdziesiąt pięć złotych) – stanowiącą najwyższą cenę osiągniętą   w przetargu .
Do przetargu dopuszczony został jedyny oferent Dorota Mika.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 91.500,00 zł   (dziewięćdziesiąt jeden  tysięcy pięćset złotych) – plus  podatek VAT 23%.
  
 
 
Krosno 2023-09-21
 
 
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-09-21
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-09-21 15:10
Prezydent Miasta Krosna
 
 
                          Informuje, że przeprowadzony w siedzibie Prezydenta Miasta Krosna  w dniu 15 września 2023 r.  I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Krosno oznaczonej  w operacie ewidencji gruntów miasta Krosna, obręb ewidencyjny Polanka jako działka numer 1959/69 o pow. 1527 m2 położona przy ul. Pięknej, objęta księgą wieczystą KS1K/0012264/8  – zakończył się wynikiem negatywnym,  z powodu braku zainteresowania.
Cena wywoławcza nieruchomości ustalona była  na kwotę 168.000,00 zł  (sto sześćdziesiąt osiem tysięcy  złotych) – plus podatek VAT 23%.
 
 
 
Krosno 2023-09-15
 
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłJadwiga Nowak2023-09-15
Publikujący Jadwiga Nowak - Jadwiga Nowak 2023-09-15 13:46
rozwiń archiwum
zwiń archiwum
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 12 lipca 2024r. 12:13:32
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.