Uchwała nr VII/172/19 z dnia 26 marca 2019 r. w sprawie wyrażenia opinii w przedmiocie zmiany granic Gminy Miasto Krosno oraz wystąpienia z wnioskiem w sprawie zmiany granic.

Wniosek w sprawie zmiany granic Gminy Miasto Krosno został złożony do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem Wojewody Podkarpackiego 29 marca 2019 r.