Treść obwieszczenia o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko w załączniku.