RI.042.55.9.2017.G                                                                                        Krosno, dnia 05.04.2017

OBWIESZCZENIE
PREZYDENTA MIASTA KROSNA
z dnia 5 kwietnia 2017 r.
o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu pn. „Program Rewitalizacji Miasta Krosna na lata 2016-2023”