MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje
 

Dom Pomocy Społecznej Nr 2 w Krośnie pod nazwą „Promyk Nadziei” funkcjonuje od września 1993 r. Był domem dla osób w podeszłym wieku, które z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności wymagały stałej opieki. Obecnie przedmiotem działalności domu jest świadczenie całodobowej opieki i wsparcia dla osób przewlekle psychicznie chorych.

Podstawą przyjęcia mieszkańca do Domu jest decyzja wydana przez Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie o umieszczeniu mieszkańca. Dom Pomocy Społecznej zlokalizowany jest w centrum miasta, w pobliżu stacji PKP, PKS, MKS. Otoczony jest zielenią ogrodu, z miejscem do wypoczynku i rekreacji w sezonie letnim.

Dom składa się z dwóch części: starszej, parter +piętro oraz dobudowanego w 2005 r. nowego parterowego pawilonu. Dom i jego otoczenie jest pozbawione barier architektonicznych. Od 2009 r. starsza część Domu została poddana gruntownemu remontowi. Pokoje mieszkańców 1, 2 i 3 osobowe zostały odnowione, wyposażone w nowe meble oraz w instalację przyzywowo - alarmową. Łazienki zostały przystosowane dla potrzeb osób niepełnosprawnych. Remont został zakończony w 2010 r.

 

Dom uzyskał standard w listopadzie 2010 r.III. Struktura organizacyjna


Regulamin organizacyjny – (PLIK)
Wykonania zgodnie z regulaminem wewnętrznym jednostki – (PLIK)

IV. Podstawa prawna działalności

 


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 

             w szczególnych przypadkach w zależności od wynikającej sytuacji lub potrzeby strony przyjmowane są w godzinach pracy Domu Pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.00 do 15.00.

 

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania – (PLIK)
 

Oświadczenie o stanie kontroli zarządczej - (PLIK)