MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce


II. Przedmiot działalności i kompetencje

W skład Miejskiego Zespołu Szkół Nr 4 w Krośnie wchodzą 3 szkoły:

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie jest  3-letnią szkołą publiczną, ponadgimnazjalną. Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 18 oddziałach: 6 oddziałów klas I; 6 oddziałów klas II; 6 oddziałów klas III.

Szkoła Podstawowa Nr 15 jest 8-letnią szkołą publiczną , prowadzi działalność dydaktyczno-wychowawczą w 36 oddziałach: 4 oddziały klas I, 2 oddziały klas II, 6 oddziałów klas III, 5 oddziałów klas IV, 3 oddziały klas V,
3 oddziały klas VI, 3 oddziały klas VII (w tym jeden oddział dwujezyczny) oraz oddziały gimnazjalne : 5 oddziałów klas II i 5 oddziałów klas III.
Szkoła realizuje programy edukacyjne poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności konieczne do podjęcia dalszej edukacji.

III. Struktura organizacyjna

mgr Witold Deptuch - dyrektor szkoły

mgr Dorota Frydrych - wicedyrektor

mgr Edyta Janusz - wicedyrektor

mgr Agata Przybyła-Rymarowicz - wicedyrektor

lc Jolanta Stachura - główny księgowy

lc Anna Kochan - sekretarz szkoły


IV. Podstawa prawna działalności


MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

II Liceum Ogólnokształcące im. Konstytucji 3 Maja w Krośnie

Oddziały gimnazjalne w SP Nr 15 w Krośnie:

Szkoła Podstawowa Nr 15 w Krośnie

II. Finanse, majątek jednostki

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

 

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198).

 

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP

Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania