Prezydent Miasta Krosna ogłasza wyniki otwartego konkursu ofert na realziację zadania publicznego na zrecz mieszkańców Miasta Krosna w 2019 r.

W wyniku rozstrzygnięcia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców miasta Krosna ogłoszonego Zarządzeniem Nr 135/19 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 27 lutego 2019 r. zleca się wykonanie zadania wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w wysokości 100.000,00 zł. Fundacji Young Arts z siedzibą w Krośnie - organziacja Young Arts Festival, Young Arts Masterclass.