Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

Informacja

I. Informacje o jednostce

 

 

Nazwa jednostki:  Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

Adres:           ul. Grodzka 10, 38-400 Krosno

Telefon:        13 47 43 904

E-mail:          cis@um.krosno.pl

Kierownik:     Roman Petta

Adres strony www:

Godziny pracy:  Poniedziałek-piątek: 8.00- 16.00

 

 

II.  Przedmiot działalności i kompetencje

 

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie zostało utworzone z dniem 1 grudnia 2013 r. jako samorządowa jednostka budżetowa, a  działalność statutową rozpoczęło 8 lutego 2014 r.. Swoją działalnością statutową obejmuje mieszkańców Gminy Krosno, a obszarem działania Centrum jest Rzeczpospolita Polska.

 

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie m.in. realizuje specjalistyczny program pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym osobami długotrwale bezrobotnymi, bezdomnymi, niepełnosprawnymi, beneficjentami pomocy społecznej oraz innymi osobami, które potrzebują wsparcia w odnalezieniu się na rynku pracy.

 

Celem głównym działalności Centrum jest realizacja reintegracji społecznej i zawodowej poprzez następujące usługi:

 1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
 2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej,
 4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Krośnie mogą być osoby które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum może być skierowana osoba na podstawie:

 1. własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
 2. wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, zakładu lecznictwa odwykowego, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Uczestnikami nie mogą być osoby, które posiadają prawo do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku
lub świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej, renty z tytułu niezdolności do pracy lub emerytury.

 

III. Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Centrum Integracji Społecznej w Krośnie tworzą: kierownik, główny księgowy, pracownik socjalny, instruktor zawodu, psycholog, doradca zawodowy , informatyk.

IV. Podstawa prawna działalności

 1. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2011 r. Nr 43, poz.225 z późn.zm.),
 2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2013 r. poz. 595 z późn.zm.),
 3. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn.zm.),
 4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 895 z późn.zm.),
 5. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.),
 6. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2013 r. poz.674 z późn. zm.),
 7. uchwała Nr XLVI/919/13 Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Krośnie” i nadania jej statutu,
 8. decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 października 2013 r. o przyznaniu statusu Centrum Integracji Społecznej w Krośnie.
 9. zarządzenie Nr 1008/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

 

V. Dostęp do informacji publicznych


Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie
do informacji publicznej (Dz. U. Nr . 112, poz.1198).

Podmiot publikujący
WytworzyłRoman Petta - Kierownik CIS2014-03-04 00:00
Publikujący Centrum Integracji Społecznej 2024-03-12 14:58
Modyfikacja Centrum Integracji Społecznej 2014-03-04 14:59
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 13 czerwca 2024r. 04:25:23
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.