Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna

Informacja

I. Informacje o jednostce

 

 

Nazwa jednostki:  Centrum Integracji Społecznej w Krośnie

Adres:           ul. A. Mickiewicza 31, 38-400 Krosno

Telefon:        13 47 439 04/12

E-mail:          cis@ciskrosno.pl

Kierownik:     Laura Starowiejska

Adres strony: ciskrosno.pl

Godziny pracy:  poniedziałek-piątek: 7.30-15.30

 

 

II.  Przedmiot działalności i kompetencje

 

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie zostało utworzone z dniem 1 grudnia 2013 r. jako samorządowa jednostka budżetowa, a  działalność statutową rozpoczęło 8 stycznia 2014 r. Swoją działalnością statutową obejmuje mieszkańców Gminy Miasto Krosno, a obszarem działania Centrum jest Rzeczpospolita Polska.

 

Centrum Integracji Społecznej w Krośnie m.in. realizuje specjalistyczny program pracy z osobami zagrożonymi wykluczeniem społecznym - osobami długotrwale bezrobotnymi i niepełnosprawnymi, beneficjentami pomocy społecznej oraz innymi osobami, które potrzebują wsparcia w odnalezieniu się na rynku pracy.

 

Celem głównym działalności Centrum jest realizacja reintegracji społecznej i zawodowej poprzez następujące usługi:

 1. kształcenie umiejętności pozwalających na pełnienie ról społecznych i osiąganie pozycji społecznych dostępnych osobom niepodlegającym wykluczeniu społecznemu,
 2. nabywanie umiejętności zawodowych oraz przyuczenie do zawodu, przekwalifikowanie lub podwyższanie kwalifikacji zawodowych,
 3. naukę planowania życia i zaspokajania potrzeb własnym staraniem, zwłaszcza poprzez możliwość osiągnięcia własnych dochodów przez zatrudnienie lub prowadzenie działalności gospodarczej lub spółdzielni socjalnej,
 4. uczenie umiejętności racjonalnego gospodarowania posiadanymi środkami pieniężnymi.

 

Uczestnikami Centrum Integracji Społecznej w Krośnie mogą być osoby które ze względu na swoją sytuację życiową nie są w stanie własnym staraniem zaspokoić swoich podstawowych potrzeb życiowych i znajdują się w sytuacji powodującej ubóstwo oraz uniemożliwiającej lub ograniczającej uczestnictwo w życiu zawodowym, społecznym i rodzinnym. Do uczestnictwa w zajęciach prowadzonych przez Centrum może być skierowana osoba na podstawie:

 1. własnego wniosku lub wniosku przedstawiciela ustawowego,
 2. wniosku Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Krośnie, Powiatowego Urzędu Pracy w Krośnie, zakładu lecznictwa odwykowego, organizacji pozarządowej lub klubu integracji społecznej, za zgodą osoby lub jej przedstawiciela ustawowego.

 

Uczestnikami nie mogą być osoby, które posiadają prawo do: zasiłku dla bezrobotnych, zasiłku lub świadczenia przedemerytalnego, renty strukturalnej lub emerytury.

 

III. Struktura organizacyjna

Strukturę organizacyjną zgodnie z Regulaminem Organizacyjnym Centrum Integracji Społecznej w Krośnie tworzą: kierownik, główny księgowy, pracownik socjalny, instruktorzy zawodu, psycholog - terapeuta, doradca zawodowy, informatyk.
Inspektorem ochrony danych osobowych w jednostce jest p. Piotr Wilusz, dostępny pod adresem e-mail: inspektorgdpr@gmail.com .

 

IV. Podstawa prawna działalności

 1. ustawa z dnia 13 czerwca 2003 r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1828),
 2. ustawa z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (Dz. U. z 2019 r. poz. 511 z późn.zm.),
 3. ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 z późn.zm.),
 4. ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.),
 5. ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2018 r. poz. 395 z późn. zm.),
 6. ustawa z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2017 r. poz. 1065 z późn. zm.),
 7. uchwała Nr XLVI/919/13 Rady Miasta Krosna z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie utworzenia samorządowej jednostki budżetowej pod nazwą „Centrum Integracji Społecznej w Krośnie” i nadania jej statutu, zmienionej uchwałą Nr LII/1157/14 Rady Miasta Krosna z dnia 30 stycznia 2014 r., uchwałą Nr XXVII/533/16 Rady Miasta Krosna z dnia 31 maja 2016 r. oraz uchwałą Nr XLVIII/999/17 Rady Miasta Krosna z dnia 30 sierpnia 2017 r.,
 8. decyzja Wojewody Podkarpackiego z dnia 25 października 2013 r. o przyznaniu statusu Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, zmienioną decyzją z dnia 19 października 2017 r. z uwagi na zmianę siedziby jednostki, a także decyzji Wojewody Podkarpackiego z dnia 11 października 2018 r. o przedłużeniu statusu Centrum Integracji Społecznej w Krośnie na kolejne 5 lat,
 9. zarządzenie Nr 1008/14 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 26.02.2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Centrum Integracji Społecznej w Krośnie, zmienione zarządzeniem Nr 520/16 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 31 maja 2016 r. oraz zarządzeniem Nr 999/17 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 1 września 2017 r.

 

V. Kontrola zarządcza

Roczne plany działalności CIS w Krośnie wraz z informacją o ich wykonaniu:
– plan na rok 2017 - PLIK
– wykonanie za rok 2017 - PLIK
– plan na rok 2018 - PLIK
– wykonanie za rok 2018 - PLIK
– plan na rok 2019 - PLIK

Oświadczenia o stanie kontroli zarządczej Kierownika Centrum Integracji Społecznej w Krośnie:
– za rok 2017 - PLIK
– za rok 2018 - PLIK

VI. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 poz. 1764 z późn. zm.)

Podmiot publikujący
WytworzyłLaura Starowiejska2014-03-04 00:00
Publikujący Centrum Integracji Społecznej 2024-03-12 14:58
Modyfikacja Centrum Integracji Społecznej 2019-04-04 15:20
Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 20 lipca 2024r. 00:27:40
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.