Nazwa operacjiData operacjiWytworzyłPodgląd
Dodano plik - Zobowiązanie do przestrzegania wymagań określonych w art. 14 ust 3 u.p.o..pdf do treści 2023-08-03 08:55 Gabriela Zawada
Dodano plik - Zgłoszenie zmiany wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.pdf do treści 2023-08-03 08:55 Gabriela Zawada
Dodano plik - Zgłoszenie do ewidencji szkół i placówek niepublicznych.pdf do treści 2023-08-03 08:55 Gabriela Zawada
Dodano plik - Wykaz Kadry Pedagogicznej(6).docx do treści 2023-08-03 08:55 Gabriela Zawada
Dodano plik - Informacja o warunkach lokalowych.pdf do treści 2023-08-03 08:55 Gabriela Zawada
Dodano plik - Formularz danych uzupełnianych na potrzeby GUS I RSPO.pdf do treści 2023-08-03 08:55 Gabriela Zawada
Utworzono treść 2022-10-10 08:09 Magdalena Foryś Podgląd treści
powrót