Aktualności Urzędu Miasta w Krośnie http://bip.umkrosno.pl pl-PL Zarządzenie Nr 1795/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetowych na 2022 rok. Mon, 05 Dec 2022 16:20:09 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 1802/22 z dnia 28 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Mon, 05 Dec 2022 16:07:57 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 1798/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Mon, 05 Dec 2022 16:01:16 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 1807/22 z dnia 30 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Mon, 05 Dec 2022 15:55:50 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 1797/22 z dnia 25 listopada 2022 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2022 rok. Mon, 05 Dec 2022 15:53:45 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... OGŁOSZENIE PREZYDENTA MIASTA KROSNA Mon, 05 Dec 2022 13:42:23 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-241 ... Informacja Dyrektora Zarządu Zlewni w Krośnie Mon, 05 Dec 2022 12:50:38 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-241 ... Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Mon, 05 Dec 2022 11:30:55 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-241 Ogłoszenie o naborze wniosków o udzielenie dotacji na prace konserwatorskie, restauratorskie lub roboty budowlane przy zabytkach Działając na postawie UCHWAŁY NR XXXI/892/21 Rady Miasta Krosna z dnia 26 lutego 2021 r. w sprawie zasad udzielania dotacji na prace konserwatorskie...... Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023 Mon, 05 Dec 2022 09:06:49 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych na rzecz mieszkańców miasta Krosna na rok 2023 Mon, 05 Dec 2022 09:05:31 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... II przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu niemieszkalnego w budynku przy ul. Kletówki 52 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-250 ... I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2247/7 o pow. 1218 m2 i 2247/4 o pow. 1323m2 położonej w Krośnie przy ul. Polnej Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-250 ... I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 2247/5 o pow. 1676 m2 i 2247/4 o pow. 1323 m2 w udziale wynoszącym 1/10 część, położonej w Krośnie przy ul. Polnej Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-250 ... I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 1959/62 o pow. 1331 m2 położonej w Krośnie przy ul. Wspólnej Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-250 ... I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 1959/32 o pow. 1727 m2 położonej w Krośnie przy ul. Wspólnej Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-250 ... Prezydent Miasta Krosna ogłasza przetarg pisemny na najem lokali użytkowych i garażu. Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-250 ...