Aktualności Urzędu Miasta w Krośnie http://bip.umkrosno.pl pl-PL Zarządzenie Nr 2080/23 z dnia 7 czerwca 2023 r. w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego na rzecz mieszkańców Miasta Krosna w 2023 roku. Fri, 09 Jun 2023 12:17:09 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 2066/23 z dnia 29 maja 2023 r. zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji do spraw opiniowania wniosków osób z niepełnosprawnościami o dofinansowanie ze środkó Fri, 09 Jun 2023 12:15:17 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 2077/23 z dnia 5 czerwca 2023 r. w sprawie Regulaminu prowadzenia działałności Lokalnego Centrum Aktywności prowadzonego w Dzielnicowym Domu Ludowym - Dzielnica Polanka w Krośnie przy ul. Ks. S. Decowskiego 46. Fri, 09 Jun 2023 12:12:03 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Informacja o braku sprzeciwu do zgłoszenia Wed, 07 Jun 2023 11:13:57 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-391 KROSNO, 7.06.2023 r.  (miejscowość i data) PB.6743.1.26.2023.U 26/2023 (numer rejestru organu właściwego                   do przyjęcia zgłoszenia robót                         nie wymagających pozwolenia na budowę) Prezydent...... Zarządzenie Nr 2071/23 z dnia 31 maja 2023 r. w sprawie zmiany w szczegółowym planie dochodów i wydatków budżetowych na 2023 rok. Wed, 07 Jun 2023 10:00:05 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 2065/23 z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2023 rok. Wed, 07 Jun 2023 09:56:21 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Zarządzenie Nr 2070/23 z dnia 30 maja 2023 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację fizjoterapii ambulatoryjnej w ramach projektu Wed, 07 Jun 2023 09:52:17 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-490 ... Obwieszczenie dotyczące wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Wed, 07 Jun 2023 09:37:16 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-241 Stronom postępowania przysługuje prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, a także możliwość wypowiedzenia się co do zebranych dowodów i materiałów oraz zgłoszonych żądań w siedzibie Urzędu Miasta Krosna w Wydziale Planowania Przestrzennego i...... Ogłoszenie otwartego konkursu ofert - Bon Zdrowotny dla Seniora Wed, 07 Jun 2023 09:15:47 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-253 ... Informacja o dokonaniu zgłoszenia Tue, 06 Jun 2023 12:16:16 +0200 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdTresc-cmPokaz-391 ... I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości oznaczonej numerem 272/6 o pow. 492 m2 położonej w Krośnie przy ul. Bieszczadzkiej 20 Thu, 01 Jan 1970 01:00:00 +0100 http://bip.umkrosno.pl/?c=mdPrzetargi-cmPokaz-250 ...