Wynik ogłoszenia: Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego na potrzeby funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Krosna przy ul. F. Czajkowskiego 49 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
RI.042.71.15.2019.H                                                                                                                            Krosno, 02.07.2019 r.
 


Ogłoszenie o wynikach postępowania na „Zakup i dostawa sprzętu rehabilitacyjnego, wspomagającego i pielęgnacyjnego na potrzeby funkcjonowania Wypożyczalni sprzętu dla mieszkańców Krosna przy ul. F. Czajkowskiego 49 w ramach realizacji projektu pn. „Poprawa kondycji zdrowotnej mieszkańców Krosna poprzez prowadzenie wypożyczalni sprzętu pielęgnacyjnego, rehabilitacyjnego i wspomagającego” realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020.
              
Przed upływem terminu składania ofert do siedziby Zamawiającego wpłynęły następujące oferty:
Lp. Nazwa i adres wykonawcy Cena brutto Podsumowanie
1. FIZJOMED
Dawid Kaźmierski
ul. Kościuszki 4
27-300 Lipsko
7 500,00 zł -
2. PDS CARE S.C.
Michał Rycerz, Bartłomiej Krzak
ul. Przepiórcza 11
91-511 Łódź
2 700,00 zł Oferta niekompletna.
3. Firma Handlowa „Żyj Łatwiej”
Lidia Tarnowska
ul. Kochanowskiego 38
95-050 Konstantynów Łódzki
4 957,78 zł -
4. Tech Mix
Katarzyna Płonka
ul. Sobieskiego 391a
43-300 Bielsko-Biała
1 166,40 zł Oferta niekompletna.
5. Centrum Rehabilitacji Rehabilitant
Dorota Częczek
ul. Grodzka 45c
38-400 Krosno
8 204,10 zł -
6. Life Care GL+ Sp. z o.o.
ul. Sienkiewicza 36
38-300 Gorlice
8 639,17 zł -
 
 
Mając na względzie określone w ogłoszeniu warunki udziału w postępowaniu Zamawiający dokonał wyboru oferty nr 3.

Data dodania: 2019-07-02 14:25

[powrot do treści ogłoszenia]