Montaż zespołu filtracyjnego w fontannie na krośnieńskim Rynku

ZMIANY:
2019-10-23 15:31:57: Dodano plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
2019-10-23 15:27:50: Dodano plik protokół z otwarcia ofert - Montaż filtrów Fontanna Rynek 23.10.2019 r..docx
Więcej >>>
2019-10-18 09:49:38: Dodano plik Sprostowanie opis koperty.pdf
2019-10-17 15:43:52: Dodano plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
2019-10-17 15:43:01: Usunięto plik Zapytanie ofertowe - montaż zespołu filtracyjnego fontanna.pdf
2019-10-17 15:41:58: Usunięto plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
2019-10-17 15:41:13: Dodano plik Montaż filtrów na fontannie na Krośnieńskim Rynku.pdf
 

GK.7021.7.13.2019.B                                                                                            Krosno, dnia   07.10.2019                                                                                                                                             
 
ZAPYTANIE OFERTOWE
Na podstawie art. 4 ust.8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r.
Prawo zamówień publicznych oraz § 8 pkt 4 i § 12 ust. 1 pkt 1 regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości nie przekraczającej wyrażonej w złotych równowartości 30 000 EURO (zarządzenie Nr 700/10 Prezydenta Miasta Krosna z dnia 12 lutego 2010 r.)
W trybie przetargowym


Montaż i uruchomienie 4-ch kompletnych układów filtracyjnych – filtrów siatkowych - samoczyszczących z siłownikiem programowalnym z funkcją czasowego ustawiania - czyszczenia filtrów. W zakresie regulacyjnym min./godz./ dniowym.
Średnica przyłączeniowa filtrów dn 65 mm  kpl. 4 wraz z niezbędną przebudową instalacji i montażem armatury.1. Opis przedmiotu zamówienia
„Montaż zespołu filtracyjnego w fontannie na krosnieńskim Rynku”
 
2. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
 
3. Określenie przedmiotu zamówienia
 
 1. Opis stanu istniejącego:
Montaż zespołu filtracyjnego z automatycznym czyszczeniem płukaniem wstecznym fontanny na krośnieńskim Rynku  dz. nr 3188/2 obręb Śródmieście.
Fontanna zlokalizowana jest na starówce zabytkowego Rynku. Zespół fontanny stanowi niecka fontanny i komora techniczna fontanny, znajduje się pod niecką fontanny. Wewnątrz komory technicznej znajduje się zachowana cembrowina historycznej studni.
Pomieszczenie techniczne stanowi jednocześnie fundament niecki fontanny. Zbiornik retencyjny wykonany jest z betonu żelbetonowego zbiornik pełni funkcje bufora wodnego o pojemności 7,5 m3 . Powierzchnia zabudowy pomieszczenia technicznego wynosi 58,6 m2; powierzchnia użytkowa 23,4 m2; kubatura 60,8 m3; wysokość pomieszczenia w świetle 2,5 m.  Pomieszczenie jest wentylowane i ogrzewane. Kształt niecki został pokazany w załączniku  rysunkowym. Niecka fontanny wykonana jest z piaskowca. Obrzeże niecki o wysokości 45 cm, wyłożone jest elementami kamiennymi. Środek niecki wyłożony jest mozaiką. Wnętrzne niecki fontanny jest tak ukształtowane, że tworzy obwodową rynnę przelewową  dającą efekt kaskady. Zejście do pomieszczenia technicznego odbywa się przez właz żeliwny światło przejścia Φ 600 mm, dojście po drabinie technicznej. Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską i wpisana do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny zespołu staromiejskiego miasta Krosna nr A-376/2009 r. Fontanna pracuje w układzie zamkniętym wg podziału technologicznego instalacja wykonana jest z rur PCV klejonych.
 
 
 
 
 
 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest :
 
1. Opis przedmiotu zamówienia
„Montaż zespołu filtracyjnego w fontannie na krosnieńskim Rynku”
 
2. Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV)
 
50000000-5 Usługi naprawcze i konserwacyjne
 
3. Określenie przedmiotu zamówienia
 
 1. Opis stanu istniejącego:
Montaż zespołu filtracyjnego z automatycznym czyszczeniem płukaniem wstecznym fontanny na krośnieńskim Rynku  dz. nr 3188/2 obręb Śródmieście.
Fontanna zlokalizowana jest na starówce zabytkowego Rynku. Zespół fontanny stanowi niecka fontanny i komora techniczna fontanny, znajduje się pod niecką fontanny. Wewnątrz komory technicznej znajduje się zachowana cembrowina historycznej studni.
Pomieszczenie techniczne stanowi jednocześnie fundament niecki fontanny. Zbiornik retencyjny wykonany jest z betonu żelbetonowego zbiornik pełni funkcje bufora wodnego o pojemności 7,5 m3 . Powierzchnia zabudowy pomieszczenia technicznego wynosi 58,6 m2; powierzchnia użytkowa 23,4 m2; kubatura 60,8 m3; wysokość pomieszczenia w świetle 2,5 m.  Pomieszczenie jest wentylowane i ogrzewane. Kształt niecki został pokazany w załączniku  rysunkowym. Niecka fontanny wykonana jest z piaskowca. Obrzeże niecki o wysokości 45 cm, wyłożone jest elementami kamiennymi. Środek niecki wyłożony jest mozaiką. Wnętrzne niecki fontanny jest tak ukształtowane, że tworzy obwodową rynnę przelewową  dającą efekt kaskady. Zejście do pomieszczenia technicznego odbywa się przez właz żeliwny światło przejścia Φ 600 mm, dojście po drabinie technicznej. Nieruchomość objęta jest ochroną konserwatorską i wpisana do rejestru zabytków jako historyczny układ urbanistyczny zespołu staromiejskiego miasta Krosna nr A-376/2009 r. Fontanna pracuje w układzie zamkniętym wg podziału technologicznego instalacja wykonana jest z rur PCV klejonych.
 
 
 
 
 
 1. Przedmiotem zapytania ofertowego jest :
 
Montaż i uruchomienie 4-ch kompletnych układów filtracyjnych – filtrów siatkowych - samoczyszczących z siłownikiem programowalnym z funkcją czasowego ustawiania - czyszczenia filtrów. W zakresie regulacyjnym min. godz. dniowym.
Średnica przyłączeniowa filtrów dn 65 mm.  szt. 4 – o połączeniu kołnierzowym
Filtr z płukaniem wstecznym, z siatką - wielkość oczek siatki 90 μm. Montaż i podłączenie zasilania do siłowników szafka rozdzielcza z wyłącznikiem zabezpieczającym IP68 montaż zasilaczy 6 V oraz niezbędne okablowanie instalacji. Prowadzone w korytach odpornych na korozję. Filtr z płukaniem wstecznym o przyłączach kołnierzowych (flanszowych), zgodny z normami EN 13443-1 i DIN 19628. Minimalne ciśnienie robocze 2 bar – do uruchomienia filtrów
Odprowadzenie i zrzut zanieczyszczeń do istniejącej kanalizacji należy wykonać ciśnieniowo, rurami zgrzewanymi, klejonymi min. PN6 bar.
Wymagany minimalny przepływ Q= 35 m3/h; przy dH= 0,35 bar.
 
Filtry należy zamontować na istniejącej instalacji wodnej wykonanych z rur PCV 63 mm. Rury są łączone metodą klejoną. Połączenie filtrów należy wykonać przez zastosowanie połączeń kołnierzowych skręcanych śrubami odpornymi na korozję chromoniklowymi. Cztery istniejące zespoły pompowe - pomp typu 50PJM180 mocy silnika 3 kW zasilają - 4 kpl. dysz - co stanowi 16 szt. dysz. Każda dysza wyposażona jest w zawór elektromagnetyczny oraz zawór odcinający – mosiężny. Całość instalacji wymaga czyszczenia  w miejscach w których powstały zatory spowodowane naniesionymi zanieczyszczeniami występujące w postaci stałej, należy oczyścić  i udrożnić.
Montaż układów filtracyjnych wiąże się z wykonaniem przebudowy fragmentów instalacji wykonanych z rur PCV 63 mm i zastosowaniem armatury odcinającej i zabezpieczającym przed wstecznym wypływem. Wymagana jest również armatura pomiarowa; przed każdym filtrem i za filtrem, należy zastosować manometry PN10 oraz armaturę odcinającą.
Włączenie do istniejącej kanalizacji z układu filtracji wstecznej
Wykonanie nowego obwodu sterownia transformatorów 230V/ 6 V z istniejącego pola  gniazda 3 fazowego.
Po podłączeniu instalacji elektrycznej wymagane będzie, sprawdzenie wszystkich połączeń   elektrycznych i wyrównawczych – wymagany protokół pomiarowy.
 
Celem wykonania czyszczenia instalacji wymagany jest demontaż istniejącej armatury i wykonanie kompleksowego czyszczenia i płukania instalacji w skład których będzie wchodzić: 1) Układ dysz pionowa  dn 20 mm - 8 szt.
2) Układ dysz dn 38 mm - 8 szt.
3) Dysza główna – 1 szt. – wymagany demontaż istniejących połączeń PCV na fragmencie instalacji ok. 1 mb i demontaż i montaż - wymiana istniejącej armatury  PCV65 - zaworu zwrotnego.
 
 
 1. Zestawienie materiałów podstawowych do realizacji zadania to:
 
 1. Filtr z płukaniem wstecznym, z siatką – 4 szt.
 2. Automat płuczący filtra - 4 szt.
 3. Zasilacz automatu płuczącego 230V/6V-  4 szt.
 4. Przepustnica z dyskiem nierdzewnym DN65 PN16  8 szt.
 5. Kołnierze oc. DN65 PN16  16 szt.
 6. Uszczelki pod kołnierze DN65 16 szt.
 7. Manometr średnicy Φ 100mm 10bar  8 szt.
 8. Kurek manometryczny  8 szt.
 9. Zawór zwrotny PCV klapowy DN65 1 szt.
 10. Zawór zwrotny mosiądz klapowy 1” 4 szt.
 11. Materiały pozostałe  ( rury i kształtki PCV, śruby, nakrętki, podkładki, uchwyty podpory, klej oraz inne materiały niezbędne do wykonania usługi wg obmiaru i kalkulacji indywidualnej)
 12. wszystkie zastosowane materiały muszą być odporne na korozje.
 13. Montaż szfki rodzielnicy IP68 – wyłacznik prądowy na szynie + oraz wymagane okablowanie.
 
 
 1. Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.
Wykonanie prób zadziałania wszystkich sekwencji.
Atesty i aprobaty techniczne oraz instrukcje techniczne – przekazane pisemnie należy przedłożyć do kontroli sekretarze oraz z opisem zawartości.
Wykonawca przedłoży uprawnienia osób wykonujące roboty elektryczne w zakresie: eksploatacyji i dozoru – aktualne na czas realizacji zadania.      
 
4. Inne istotne warunki zamówienia
 
W celu zapoznania się z warunkami przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.
 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia dla osób trzecich.
Wykonawca będzie realizował prace terminowo oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.
Okres gwarancji 24 miesiący gwarancji jakości i 24 miesiące rękojmi za wady  na roboty objęte przedmiotem zamówienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg zleconych prac
i zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania zamówienia.
Podstawową formą odszkodowań pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będą kary umowne,  które  będą  naliczane  w  następujących  wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w niniejszej ofercie jako termin rozpoczęcia prac,
- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości
i rękojmi za wady w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.
   b) Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku:
- odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada  Zamawiający,
w wysokości  20 % ustalonego wynagrodzenia,
    - opóźnienia w odbiorze przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia
      umownego, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia upływu terminu wyznaczonego na 
      podjęcie czynności odbioru.
c) Jeżeli kary umowne nie pokrywają faktycznie poniesionej straty, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.
d) Kwota umowna płatna będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę robót w terminie wskazanym, nie krótszej niż 14 dni od jej otrzymania.
 
 
 
 
5.Odbiór robót i podstawa płatności
5.1 Wykonawca robót będzie realizował zakres prac na podstawie umowy
5.2 Wskazany zakres prac wykonywany będzie z materiałów Wykonawcy i przy pomocy jego maszyn i urządzeń.
5.3Zamawiający dokona odbioru zrealizowanych prac z udziałem Wykonawcy.
5.4 Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
5.5Ceny jednostkowe określone w ofercie obowiązywać będą przez cały okres związania niniejszą umową.
5.6 Należność za wykonane prace, Wykonawca otrzymywa wynagrodzenie.W oparciu o zawartą umowę oraz za zrealizowany zakres prac. Rozliczenie ryczałtowe –„cechą ceny ryczałtowej jest jej stałość, rzeczywisty rozmiar prac wykonanych w następstwie udzielenia zamówienia publicznego który nie ma wpływu na określoną w umowie wysokość ceny. Jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przewyższy planowany, wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. Przyjęty przez zamawiającego sposób rozliczenia wykonania zamówienia w formie wynagrodzenia ryczałtowego powoduje, że zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów robót dodatkowych, których konieczność wykonania wynika w trakcie realizacji umowy”.
 
5.7Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli stron.
5.8Należności będą regulowane z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 
6. Termin realizacji zamówienia :
rozpoczęcie  :  od dnia podpisania umowy
zakończenie :  15.11.2019 r.
 
7. Warunki wymagane od wykonawcy:
Wykonawca załączy następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
1)  wypełniony formularz oferty wraz z wyceną poszczególnych robót.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
8. Kryteria oceny ofert – najniższa cena (100 %)
9. Sposób i miejsce złożenia oferty 
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”
b) Koperta powinna być oznaczona przez podanie tytułu zamówienia – „Montaż zespołu filtracyjnego w fontannie na krosnieńskim Rynku”
 
c) Ofertę należy złożyć  w terminie - do dnia 21 października 2019 r. do godz. 11:30  w  formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno; Biuro Obsługi Klijenta.
 
d) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Krzysztof  Zaborowski - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2 (pokój Nr 28), w godz. od  8:00  do 14:00, tel.(13 47 43 632).
 
c) Otwaracie ofert nastąpi w dniu  dnia 21 października 2019 r. do godz. 13:30  w  formie pisemnej  w pokoju nr 26 - Urządu Miasta Krosna, ul. Staszica 2,  38-400 Krosno.
 
10. Wykaz załączników do zapytania:
 1. Załącznik nr 1 – Druk oferty

 
Filtry należy zamontować na istniejącej instalacji wodnej wykonanych z rur PCV 63 mm. Rury są łączone metodą klejoną. Połączenie filtrów należy wykonać przez zastosowanie połączeń kołnierzowych skręcanych śrubami odpornymi na korozję chromoniklowymi. Cztery istniejące zespoły pompowe - pomp typu 50PJM180 mocy silnika 3 kW zasilają - 4 kpl. dysz - co stanowi 16 szt. dysz. Każda dysza wyposażona jest w zawór elektromagnetyczny oraz zawór odcinający – mosiężny. Całość instalacji wymaga czyszczenia  w miejscach w których powstały zatory spowodowane naniesionymi zanieczyszczeniami występujące w postaci stałej, należy oczyścić  i udrożnić.
Montaż układów filtracyjnych wiąże się z wykonaniem przebudowy fragmentów instalacji wykonanych z rur PCV 63 mm i zastosowaniem armatury odcinającej i zabezpieczającym przed wstecznym wypływem. Wymagana jest również armatura pomiarowa; przed każdym filtrem i za filtrem, należy zastosować manometry PN10 oraz armaturę odcinającą.
Włączenie do istniejącej kanalizacji z układu filtracji wstecznej
Wykonanie nowego obwodu sterownia transformatorów 230V/ 6 V z istniejącego pola  gniazda 3 fazowego.
Po podłączeniu instalacji elektrycznej wymagane będzie, sprawdzenie wszystkich połączeń   elektrycznych i wyrównawczych – wymagany protokół pomiarowy.
 
Celem wykonania czyszczenia instalacji wymagany jest demontaż istniejącej armatury i wykonanie kompleksowego czyszczenia i płukania instalacji w skład których będzie wchodzić: 1) Układ dysz pionowa  dn 20 mm - 8 szt.
2) Układ dysz dn 38 mm - 8 szt.
3) Dysza główna – 1 szt. – wymagany demontaż istniejących połączeń PCV na fragmencie instalacji ok. 1 mb i demontaż i montaż - wymiana istniejącej armatury  PCV65 - zaworu zwrotnego.
 
 
 1. Zestawienie materiałów podstawowych do realizacji zadania to:
 
 1. Filtr z płukaniem wstecznym, z siatką – 4 szt.
 2. Automat płuczący filtra - 4 szt.
 3. Zasilacz automatu płuczącego 230V/6V-  4 szt.
 4. Przepustnica z dyskiem nierdzewnym DN65 PN16  8 szt.
 5. Kołnierze oc. DN65 PN16  16 szt.
 6. Uszczelki pod kołnierze DN65 16 szt.
 7. Manometr średnicy Φ 100mm 10bar  8 szt.
 8. Kurek manometryczny  8 szt.
 9. Zawór zwrotny PCV klapowy DN65 1 szt.
 10. Zawór zwrotny mosiądz klapowy 1” 4 szt.
 11. Materiały pozostałe  ( rury i kształtki PCV, śruby, nakrętki, podkładki, uchwyty podpory, klej oraz inne materiały niezbędne do wykonania usługi wg obmiaru i kalkulacji indywidualnej)
 12. wszystkie zastosowane materiały muszą być odporne na korozje.
 13. Montaż szfki rodzielnicy IP68 – wyłacznik prądowy na szynie + oraz wymagane okablowanie.
 
 
 1. Uruchomienie i przekazanie do eksploatacji.
Wykonanie prób zadziałania wszystkich sekwencji.
Atesty i aprobaty techniczne oraz instrukcje techniczne – przekazane pisemnie należy przedłożyć do kontroli sekretarze oraz z opisem zawartości.
Wykonawca przedłoży uprawnienia osób wykonujące roboty elektryczne w zakresie: eksploatacyji i dozoru – aktualne na czas realizacji zadania.      
 
4. Inne istotne warunki zamówienia
 
W celu zapoznania się z warunkami przedmiotu zamówienia Zamawiający zaleca dokonanie wizji lokalnej.
 Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody powstałe w wyniku realizacji zamówienia dla osób trzecich.
Wykonawca będzie realizował prace terminowo oraz zgodnie z wiedzą i sztuką budowlaną.
Okres gwarancji 24 miesiący gwarancji jakości i 24 miesiące rękojmi za wady  na roboty objęte przedmiotem zamówienia.
Wykonawca ponosi odpowiedzialność za prawidłowy przebieg zleconych prac
i zobowiązany jest do naprawy ewentualnych szkód powstałych w trakcie wykonywania zamówienia.
Podstawową formą odszkodowań pomiędzy Wykonawcą i Zamawiającym będą kary umowne,  które  będą  naliczane  w  następujących  wypadkach i wysokościach:
a) Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne w przypadku:
- opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia, liczonego od dnia określonego w niniejszej ofercie jako termin rozpoczęcia prac,
- opóźnienia w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji jakości
i rękojmi za wady w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia wyznaczonego na usunięcie wad,
- odstąpienia od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy w wysokości 20 % wynagrodzenia umownego.
   b) Zamawiający zapłaci karę umowną w przypadku:
- odstąpienia od umowy wskutek okoliczności, za które odpowiada  Zamawiający,
w wysokości  20 % ustalonego wynagrodzenia,
    - opóźnienia w odbiorze przedmiotu zamówienia w wysokości 1 % wynagrodzenia
      umownego, za każdy dzień opóźnienia liczonego od dnia upływu terminu wyznaczonego na 
      podjęcie czynności odbioru.
c) Jeżeli kary umowne nie pokrywają faktycznie poniesionej straty, strony mają prawo dochodzenia odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych, określonych w Kodeksie cywilnym.
d) Kwota umowna płatna będzie na podstawie prawidłowo wystawionej faktury przez Wykonawcę robót w terminie wskazanym, nie krótszej niż 14 dni od jej otrzymania.
 
 
 
 
5.Odbiór robót i podstawa płatności
5.1 Wykonawca robót będzie realizował zakres prac na podstawie umowy
5.2 Wskazany zakres prac wykonywany będzie z materiałów Wykonawcy i przy pomocy jego maszyn i urządzeń.
5.3Zamawiający dokona odbioru zrealizowanych prac z udziałem Wykonawcy.
5.4 Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
5.5Ceny jednostkowe określone w ofercie obowiązywać będą przez cały okres związania niniejszą umową.
5.6 Należność za wykonane prace, Wykonawca otrzymywa wynagrodzenie.W oparciu o zawartą umowę oraz za zrealizowany zakres prac. Rozliczenie ryczałtowe –„cechą ceny ryczałtowej jest jej stałość, rzeczywisty rozmiar prac wykonanych w następstwie udzielenia zamówienia publicznego który nie ma wpływu na określoną w umowie wysokość ceny. Jeżeli rzeczywisty rozmiar lub koszt prac koniecznych do wykonania przedmiotu zamówienia przewyższy planowany, wykonawcy nie przysługuje z tego tytułu roszczenie o podwyższenie wynagrodzenia. Przyjęty przez zamawiającego sposób rozliczenia wykonania zamówienia w formie wynagrodzenia ryczałtowego powoduje, że zamawiający nie jest zobowiązany do ponoszenia kosztów robót dodatkowych, których konieczność wykonania wynika w trakcie realizacji umowy”.
 
5.7Podstawą do wystawienia faktury będzie bezusterkowy protokół odbioru prac podpisany przez przedstawicieli stron.
5.8Należności będą regulowane z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Wykonawcy wskazany na fakturze w terminie 14 dni od daty doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury.
 
6. Termin realizacji zamówienia :
rozpoczęcie  :  od dnia podpisania umowy
zakończenie :  15.11.2019 r.
 
7. Warunki wymagane od wykonawcy:
Wykonawca załączy następujące dokumenty lub poświadczone za zgodność z oryginałem ich kserokopie lub odpisy:
1)  wypełniony formularz oferty wraz z wyceną poszczególnych robót.
2) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert.
3) oświadczenie, że znajduje się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia. 
 
 
8. Kryteria oceny ofert – najniższa cena (100 %)
9. Sposób i miejsce złożenia oferty 
a) Ofertę należy sporządzić w języku polskim na załączonym druku ”OFERTA”
b) Koperta powinna być oznaczona przez podanie tytułu zamówienia – „Wykonanie remontu sterowania automatyki fontanny na krośnieńskim Rynku”
 
c) Ofertę należy złożyć  w terminie - do dnia 21 października 2019 r. do godz. 11:30  w  formie pisemnej (osobiście, listownie) na adres: Urząd Miasta Krosna, ul. Staszica 2, 38-400 Krosno; Biuro Obsługi Klijenta.
 
d) Osobą uprawnioną przez Zamawiającego do kontaktowania się z wykonawcami jest: Krzysztof  Zaborowski - Wydział Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Krosna, ul. Staszica 2 (pokój Nr 28), w godz. od  8:00  do 14:00, tel.(13 47 43 632).
 
c) Otwaracie ofert nastąpi w dniu  dnia 21 października 2019 r. do godz. 13:30  w  formie pisemnej  w pokoju nr 26 - Urządu Miasta Krosna, ul. Staszica 2,  38-400 Krosno.
 
10. Wykaz załączników do zapytania:
 1. Załącznik nr 1 – Druk oferty
Data składania ofert:
2019-10-21 11:30:00
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłZaborowski Krzysztof 2019-10-07 11:43:00
PublikującyKrzysztof Zaborowski 2019-10-08 11:44:00
Modyfikował(a) Krzysztof Zaborowski 2019-10-23 15:31:57
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Druk oferty 361.90 KbPlik pdf
2. Zapytanie ofertowe montaż filtrów na fontannie w Rynku 2.46 MBPlik pdf
3. Sprostowanie opis koperty 550.50 KbPlik pdf
4. Informacja z otwarcia ofert 22.29 KbPlik doc
5. Informacja z otwarcia ofert pdf 235.86 KbPlik pdf

Rejestr zmian