Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Platforma zakupowa Gminy Miasto Krosno

Obrady Rady Miasta Krosna
Dostawa materiałów biurowych w ramach projektu pn. „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020

ZMIANY:
2019-10-18 13:16:47: Dodano wynik do przetargu
                  
RI.042.78.6.2019.G                                                                                                        Krosno, dnia 07.10.2019 r.
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. euro

GMINA  KROSNO, 38 - 400  Krosno,  ul. Lwowska  28a  tel. (13) 43 675 43,
faks  (13)  43 628 65; NIP  684 - 00 - 13 - 798;  REGON  000526989

OGŁASZA

że udzieli zamówienia na dostawę materiałów biurowych w ramach projektu
pn. „Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz budżet państwa w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Interreg V-A Polska - Słowacja 2014-2020  

1. Adres strony internetowej na której zamieszczony jest przetarg: www.krosno.pl /BIP


2. Opis przedmiotu zamówienia:
 
MATERIAŁY BIUROWE
Lp. Nazwa Parametry Jednostka  Ilość
1 segregatory A4/50, niebieski szt. 100
2 segregatory A4/75, niebieski szt. 100
3 skoroszyty A4, zawieszkowe, do wpięcia do segregatora szt. 200
4 koszulki na dokumenty A4, groszkowe szt. 400
5 papier ksero A4, 80g/m ryza 100
6 zakreślacze kolorowe, szerokość linii od 2 do 5 mm. szt. 15
7 taśma klejąca z podajnikiem  - szt. 10
8 zakładki indeksujące format: 45 x 12 mm, zestaw kolorów w jednym opakowaniu opakowanie 10
9 papier ksero A3, 80g/m ryza 3
10 papier ksero A4, 200g/m2 ryza 10
11 toner do drukarki SAMSUNG 1660 ML  - szt. 2
12 zszywacz biurowy  - szt. 9
13 rozszywacz biurowy  - szt. 9
14 zszywki rozmiar: 24/6 opakowanie 36
15 klipsy na dokumenty  - szt. 200
16 spinacze biurowe długość: 33 mm opakowanie 18
17 teczki na gumkę  A4 szt. 100
18 karteczki samoprzylepne rozmiar 76x76mm opakowanie 27
19 kostki papierowe (karteczki w plastikowym pudełeczku)  - szt. 9
20 półka/tacka plastikowa na dokumenty  - szt. 10
21 przybornik na długopisy  - szt. 9
22 przybornik na biurko na materiały biurowej  - szt. 2
23 podkładki na biurko np. z kalendarzem na 2020 r.  - szt. 9
24 pianka do czyszczenia monitora  - szt. 9
25 teczki do podpisu na dokumenty granatowa szt. 10
26 grzbiety i okładki do bindowania grzbiety do bindowania 32 mm 300k (50 szt.), okładki do bindowania A4 przeźroczyste 200 mic (100szt.) szt. 150
27 białe koperty A4 rozmiar 229x324 mm szt. 100
28 długopisy, ołówki, gumki do mazania, temperówki długopis niebieski:20 szt.,
ołówek: 20 szt.
gumki do mazania: 10 szt.
temperówki: 10 szt.
szt.  
70
29 pendrive USB 3.0, 32GB szt. 9
 
3.  Termin i miejsce wykonania zamówienia:
Do dnia 08.11.2019 r. Miejsce dostawy: Urząd Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a pok. 304 (III piętro).
 
4. Warunki udziału w postępowaniu:
Oferent musi złożyć ofertę zgodnie z obowiązującym wzorem, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego ogłoszenia.
 
5. Wymagane dokumenty:
Oferta odpowiadająca wymogom formalnym, wg dołączonego formularza oferty (załącznik nr 1).
 
Dokumenty należy składać w formie oryginału lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę.
 
6. Warunki płatności:
a) Wypłata wynagrodzenia nastąpi po przedłożeniu rachunku/faktury, przelewem na konto podane przez Wykonawcę, w terminie 14 dni od daty otrzymania faktury/rachunku.
b) Wypłata nastąpi na podstawie sporządzonego protokołu odbioru, który zostanie podpisany przez przedstawicieli stron.
 
7. Kryterium oceny ofert:
Przy wyborze ofert, Zamawiający będzie się kierował następującym kryterium:
- najniższa cena brutto - 100%
 
8. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna przy ulicy  Lwowskiej 28a w pokoju nr 01, parter (kancelaria ogólna).


Koperta powinna być oznaczona poprzez podanie tytułu zamówienia – „Dostawa materiałów biurowych – Spojrzenie w przeszłość – dziedzictwo historyczno-kulturowe Krosna i Presova”  Nie otwierać przed dniem 16.10.2019 r. przed godz. 10:00"
 
9. Termin składania ofert upływa dnia 16.10.2019 r. o  godz. 9:30.
 
10. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego przy ul. Lwowskiej 28a w Krośnie, pokój nr 304 w  dniu 16.10.2019 r. o godz. 10:00.
 
W cenie ofertowej należy uwzględnić wszystkie koszty związane z kompleksową realizacją przedmiotu zamówienia.
Wszystkie rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w PLN.
Wykonawcy ponoszą wszelkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty.
Postępowanie prowadzone jest w języku polskim. Oferta musi być napisana czytelnie, w języku polskim. Oferta winna być podpisana przez osobę upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy, zgodnie z jego formą reprezentacji określoną w rejestrze handlowym lub w innym dokumencie.
 
11. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z Oferentami jest:
1) Pani Izabela Urbanek 38-400 Krosno ul. Lwowska 28a, w godzinach 7.30 do 15.30,
tel. kontaktowy 134743 304 – sprawy formalne i merytoryczne.
Sposób porozumiewania:
a) pisemnie na adres: Urząd Miasta Krosna, Wydział Rozwoju Miasta i Obsługi Inwestorów,
ul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno
b) za pomocą poczty elektronicznej na adres: e-mail urbanek.izabela@um.krosno.pl 
 
 
Zawiadomienie Wykonawcy o wyborze jego oferty będzie jednocześnie zaproszeniem
do zawarcia umowy.
Data składania ofert:
2019-10-16 09:30:00
powrót
Przetarg został rozstrzygnięty (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłUrbanek Izabela 2019-10-07 14:55:00
PublikującyIzabela Urbanek 2019-10-08 14:55:47
Modyfikował(a) Izabela Urbanek 2019-10-18 13:16:47
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Wzór oferty 256.57 KbPlik doc

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 04 lipca 2020r. 19:27:00
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.