Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Obrady Rady Miasta Krosna
Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego – dokumentacja projektowa

ZMIANY:
2019-02-19 10:27:56: Przeniesiono do Archiwum
2019-02-19 10:27:56: Przeniesiono do archiwum
Więcej >>>
2019-02-08 07:50:00: Dodano plik Załącznik Nr 3 - aktualna sytuacja.pdf
2019-02-08 07:50:00: Dodano plik Załącznik Nr 2 - pierwotna dokumentacja.pdf
2019-02-08 07:50:00: Dodano plik wzór umowy.pdf
2019-02-08 07:50:00: Dodano plik SIWZ + Załączniki.doc
2019-02-08 07:50:00: Dodano plik ogłoszenie .doc
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego – dokumentacja projektowa”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji obejmującej budowę otwartej strefy aktywności na osiedlu Markiewicza w Krośnie wraz z opracowaniem projektu wykonawczego. Dokumentacja dotyczyć będzie całego obszaru objętego pierwotną dokumentacją (stanowiącą załącznik), tj. działek nr ewid. 2658/5, 2658/12, 2661, 2662/2, 2663, 2665, 2666 obręb Śródmieście. Obejmować będzie dostosowanie układu funkcjonalnego do aktualnego ukształtowania oraz zagospodarowania terenu (dostosowanie do ciągu pieszo-rowerowego przecinającego obszar opracowania). Zamawiający wymaga także przygotowania dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia budowy oraz robót nie wymagających pozwolenia na budowę na zakres objęty zamówieniem.
 
Dokumentacja projektowa winna obejmować następujący zakres rzeczowy robót:
 • zlecenie opracowania mapy do celów projektowych,
 • przeprowadzenie wizji lokalnej w celu określenia zakresu niezbędnych prac,
 • ukształtowanie terenu wraz z określeniem rzędnych wysokościowych, wskazaniem projektowanych skarp, nasypów, wykopów – uporządkowanie terenu pod kątem robót ziemnych,
 • utworzenie ciągów pieszo-rowerowych wraz z ich połączeniem z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym oraz chodnikiem przy ul. Powstańców Warszawskich oraz ich oznakowanie; wykonanie odpowiednich nawierzchni w obrębie projektowanych urządzeń,
 • montaż urządzeń siłowni zewnętrznej,
 • utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz montaż urządzeń zabawowych,
 • montaż ławek parkowych, koszy na śmieci, tablic informacyjnych z regulaminem korzystania z siłowni oraz placu zabaw (wraz z opracowaniem ich treści),
 • wykonanie ogrodzenia projektowanego placu zabaw dla dzieci oraz terenu Przedszkola Miejskiego Nr 5,
 • nasadzenia roślinności oraz rekultywację pozostałych terenów zielonych,
 • roboty towarzyszące, prace wykończeniowe i odtworzeniowe.
 Szczegółowy opis zakresu zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
I.7011.695.1.2019.K                                                                         Krosno, dnia 07.02.2019 r.
                                                                                                                                 
 
OGŁOSZENIE
dotyczące zamówienia poniżej 30 tys. EURO
GMINA MIASTO KROSNO , 38 - 400 Krosno ul. Lwowska 28A tel. (13) 47-43-210,
fax . (13) 47-43-206; NIP 684 - 00 - 13 - 798 ; REGON 000526989
OGŁASZA
że zamierza udzielić zamówienia na:
 
„Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego – dokumentacja projektowa”.
 
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 - Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
 
1. Zakres opracowania:
Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji obejmującej budowę otwartej strefy aktywności na osiedlu Markiewicza w Krośnie wraz z opracowaniem projektu wykonawczego. Dokumentacja dotyczyć będzie całego obszaru objętego pierwotną dokumentacją (stanowiącą załącznik), tj. działek nr ewid. 2658/5, 2658/12, 2661, 2662/2, 2663, 2665, 2666 obręb Śródmieście. Obejmować będzie dostosowanie układu funkcjonalnego do aktualnego ukształtowania oraz zagospodarowania terenu (dostosowanie do ciągu pieszo-rowerowego przecinającego obszar opracowania). Zamawiający wymaga także przygotowania dokumentacji niezbędnej do dokonania zgłoszenia budowy oraz robót nie wymagających pozwolenia na budowę na zakres objęty zamówieniem.
 
Dokumentacja projektowa winna obejmować następujący zakres rzeczowy robót:
 • zlecenie opracowania mapy do celów projektowych,
 • przeprowadzenie wizji lokalnej w celu określenia zakresu niezbędnych prac,
 • ukształtowanie terenu wraz z określeniem rzędnych wysokościowych, wskazaniem projektowanych skarp, nasypów, wykopów – uporządkowanie terenu pod kątem robót ziemnych,
 • utworzenie ciągów pieszo-rowerowych wraz z ich połączeniem z istniejącym ciągiem pieszo-rowerowym (zlokalizowanym na działkach nr ewid. 2665, 2666) oraz chodnikiem przy ul. Powstańców Warszawskich oraz ich oznakowanie; wykonanie odpowiednich nawierzchni w obrębie projektowanych urządzeń,
 • montaż urządzeń siłowni zewnętrznej (w tym: podwójny trenażer nóg – wyciskanie, podwójne krzesełko do ściągania, podwójne krzesełko do wyciskania, orbitrek + wahadło nóg, podwójny trenażer nóg – nożyce, twister + steper) – Zamawiający dopuszcza zamianę urządzeń na inne lub rezygnację z poszczególnych urządzeń w uzasadnionych przypadkach,
 • utworzenie placu zabaw dla dzieci oraz montaż urządzeń zabawowych (w tym: piramida linowa, huśtawka podwójna, huśtawa wagowa, zestaw typu twierdza, stół do gry w szachy, stół do tenisa stołowego) – Zamawiający dopuszcza zamianę urządzeń na inne lub rezygnację z poszczególnych urządzeń w uzasadnionych przypadkach,
 • montaż ławek parkowych, koszy na śmieci, tablic informacyjnych z regulaminem korzystania z siłowni oraz placu zabaw (wraz z opracowaniem ich treści),
 • wykonanie ogrodzenia projektowanego placu zabaw dla dzieci oraz terenu Przedszkola Miejskiego Nr 5 (po wcześniejszym demontażu istniejącego ogrodzenia),
 • nasadzenia roślinności oraz rekultywację pozostałych terenów zielonych,
 • roboty towarzyszące, prace wykończeniowe i odtworzeniowe.
 
Szczegółowy opis zakresu zamówienia znajduje się w dołączonej dokumentacji Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
2.Termin wykonania zamówienia:     rozpoczęcie:   od dnia podpisania umowy,
                                                           zakończenie:  do dnia 13.05.2019 r.
 
Termin zakończenia realizacji zamówienia oznacza dzień dokonania zgłoszenia przez Wykonawcę, a w razie konieczności uzupełnienia zgłoszenia dzień jego uzupełnienia zgodnie z art. 30 ust. 5c Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202 z późn. zm.). W terminie do dnia zakończenia przekazać należy Zamawiającemu także pozostałe dokumenty wymagane zamówieniem.
 
Zamawiający wymaga przedstawienia przez Wykonawcę koncepcji nowego zagospodarowania terenu wraz z wskazaniem drzew i krzewów przeznaczonych do wycinki oraz uzyskanie akceptacji Zamawiającego (w tym również Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Krosna) przedstawionej koncepcji do dnia 15.03.2019 r.
 
3. W postępowaniu mogą wziąć udział wykonawcy, spełniający warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
 
4. Kryterium oceny ofert: cena – 100%.
 
5. Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w Urzędzie Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a  w kancelarii ogólnej.
 
Koperta powinna być oznaczona:
 
URZĄD MIASTA KROSNA
Wydział Inwestycji
ul. Lwowska 28a
38-400 KROSNO
Oferta na: „Budowa otwartej strefy aktywności z budową placu zabaw i ciągu pieszo-rowerowego – dokumentacja projektowa”
 

NIE OTWIERAĆ PRZED 18.02.2019 r. przed godz. 11.00.

 
Ofertę należy złożyć w kancelarii ogólnej przy ul. Lwowska 28a w Krośnie, nie później niż do dnia 18.02.2019 r. do godziny 09.00.
 
Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Urzędu Miasta Krosna przy ul. Lwowska 28a, pokój  nr 207, w dniu 18.02.2019 r. o godz. 11.00.
 
 
6. Pracownikiem uprawnionym do kontaktów z wykonawcami jest:
Paweł Kustroń - Wydział Inwestycji Urzędu Miasta Krosna, ul. Lwowska 28a (II piętro, pokój nr 209, tel. 13 47 43 209, e-mail: kustron.pawel@um.krosno.pl):
- w poniedziałki w godz. 730 do 1630,
- od wtorku do czwartku w godz. 730 do 1530,
- w piątki w godz. 730 do 1430;
Sposób porozumiewania się: pisemnie, drogą elektroniczną lub faksem - nr (13) 47 43 206.
Data składania ofert:
2019-02-18 09:00:00
powrót
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłKustroń Paweł 2019-02-08 07:47:00
PublikującyPaweł Kustroń 2019-02-08 07:47:00
Modyfikował(a) Paweł Kustroń 2019-02-19 10:27:56
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. ogłoszenie 56.50 KbPlik doc
2. SIWZ + Załączniki 112.00 KbPlik doc
3. wzór umowy 288.78 KbPlik pdf
4. Załącznik Nr 2 - pierwotna dokumentacja 2.41 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 3 - aktualna sytuacja 1.10 MBPlik pdf

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 26 sierpnia 2019r. 11:36:54
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.