Usługa edukacyjna obejmująca zorganizowanie i przeprowadzenie kursów: operatora wózków jezdniowych, spawacza metodą TIG i kursu SEP - eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 4 w Krośnie, ul. Bohaterów Westerplatte 20 oraz kursu SEP - eksploatacja urządzeń elektroenergetycznych do 1 kV dla uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 5 w Krośnie, ul. Rzeszowska 10, uczestników projektu pn. „Kształcenie zawodowe szansą rozwoju” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie, Działanie 9.4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego RPO WP 2014 – 2020
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80000000-4 Usługi edukacyjne i szkoleniowe
Data składania ofert:
2019-01-17 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2019-01-09 14:25:00
PublikującyAdriana Łącka 2019-01-09 14:25:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.18 MBPlik doc
2. Wzór umowy - kurs operatora wózków jezdniowych 2.02 MBPlik doc
3. Wzór umowy - kurs spawacza metodą TIG 2.02 MBPlik doc
4. Wzór umowy - kurs SEP 2.02 MBPlik doc

Rejestr zmian