MENU PODMIOTOWE

I. Informacje o jednostce

 • Nazwa szkoły/placówki: Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie
 • Adres : ul. Grunwaldzka 15, 38-400 Krosno
 • Dyrektor : Iwona Kubit
 • Nr telefonu : 13 4320562
 • Fax : 13 4320562
 • E-mail : sp5@krosno.net.pl
 • Adres strony www : http://sp5krosno.edupage.org/


II. Przedmiot działalności i kompetencje

Szkoła Podstawowa Nr 5 im. Jana Pawła II w Krośnie jest ośmioletnią szkołą publiczną. W ramach organizacji szkoły funkcjonują oddziały klas I – VIII szkoły podstawowej oraz 3 oddziały przedszkolne.

Szkoła prowadzi działalność dydaktyczno - wychowawczą i opiekuńczą zgodnie z podstawą programową wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego dla szkoły podstawowej.

Dodatkowo realizuje programy edukacyjne zewnętrzne, poszerzające kompetencje kluczowe uczniów, wiedzę i umiejętności, konieczne do podjęcia nauki na kolejnych etapach kształcenia. W ramach zajęć pozalekcyjnych uczniowie mogą rozwijać swoje zainteresowania i zdolności.


III. Struktura organizacyjna

Dyrektor szkoły - Iwona Kubit

Główny księgowy - Dorota Wojnarowska

Sekretarz szkoły - Elżbieta Janas


IV. Podstawa prawna działalności

MENU PRZEDMIOTOWE

I. Załatwianie spraw

 • Dyrektor przyjmuje strony w poniedziałek, środę, czwartek i piątek w godz. 8.10 - 8.50 i w godz. 11.25 - 13.00, wtorek  w godz. 8.10 - 9.00.
 • Sekretariat czynny : poniedziałek - piątek w godz. 8.00 - 15.00
 • Pedagog szkolny: poniedziałek, środa i czwartek w godz. 8.50 - 11.25, wtorek w godz. 8.25 - 12.25, piątek w godz. 8.50 - 10.30 (IX - VI)
 • Pielęgniarka szkolna: środa w godz. 12.00 - 14.30, piątek w godz. 7.30 - 11.00 (IX - VI)
 • Biblioteka szkolna  czynna: poniedziałek 8.45 - 11.45, wtorek 7.45 - 9.45, środa 10.30 - 13.30, czwartek 8.45 - 10.45.

II. Finanse, majątek jednostki

 • Plan finansowy (załącznik)
 • Środki trwałe – 4.674.504,00 zł
 • Budynki - 4.296.399,06 zł
 • Bilans (załącznik)

III. Rejestry i ewidencje (należy wpisać nazwy prowadzonych rejestrów/ewidencji – nie udostępniać jeśli nie ma wymogu)

IV. Dostęp do informacji publicznych

Zasady dostępu do informacji publicznej reguluje ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 1330 ze zm.).

Ustawa o dostępie do informacji publicznej: 
http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20180001330

V. Dostęp do informacji nieogłoszonych w BIP


Aby uzyskać informacje nieudostępnione w Biuletynie Informacji Publicznej można skorzystać z formularza wniosku dostępnego poniżej. Wniosek można dostarczyć osobiście, pocztą tradycyjną, mailem lub wysłać faksem. Dane teleadresowe są dostępne na stronie startowej BIP.

Wniosek do pobrania
 

więcej
Podmiot publikującyMiejska Jednostka Organizacyjna
WytworzyłIwona Kubit2013-03-21
Publikujący Szkoła Podstawowa nr 5 2013-03-21 09:55
Modyfikacja Szkoła Podstawowa nr 5 2019-05-10 09:53