Odbiór odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości – z terenu Miasta Krosna – z terenów zamieszkałych
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
Data składania ofert:
2018-11-19 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-19 10:00:00
Treść jest nieaktywna (archiwum)
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-11 14:43:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-11 14:43:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 145.72 KbPlik pdf
2. SIWZ 462.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 84.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy 14.37 MBPlik pdf
5. Załącznik nr 1 do umowy - kosztorys 53.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 2 do umowy - sprzęt 33.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 2a - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 519.52 KbPlik pdf
8. Załącznik Nr 3a - JEDZ 51.13 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 3b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
10. Załącznik nr 4a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 14.68 KbPlik doc
11. Załącznik nr 4b - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 16.19 KbPlik doc
12. Załącznik Nr 5a - Wykaz pojemników na odpady zmieszane 38.00 KbPlik doc
13. Załącznik Nr 5b - Wykaz pojemników na odpady bio 34.00 KbPlik doc
14. Załącznik Nr 6 - Wykaz miejsc selektywnego gromadzenia odpadów 281.00 KbPlik doc
15. Załącznik Nr 7 - Logo znak graficzny 11.98 KbPlik txt
16. Załącznik Nr 7a - Logo opis 25.00 KbPlik doc
17. Załącznik Nr 8 - Grupa kapitałowa 21.56 KbPlik doc

Rejestr zmian