Włącz kontrast
Miasta Krosna
bip.gov.pl

wyszukiwarka zaawansowana

eTablica ogłoszeń

ePUAP 2

Szukaj ogłoszenia
Data rozpoczęcia ogłoszenia: od: do:
Rozstrzygnięte ogłoszenia Nierozstrzygniete ogłoszenia Archiwalne


Strona:
[1]
2

Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
66110000-4 Usługi bankowe
66113000-5 Usługi udzielenia kredytu
Data składania ofert:
2018-11-30 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-19 13:30:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-19 13:30:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 95.99 KbPlik txt
2. SIWZ 212.50 KbPlik doc
3. Załącznik nr 1_Formularz oferty 68.00 KbPlik doc
4. Załącznik nr 2 i 3_Oświadczenia wykonawcy 16.67 KbPlik doc
5. Załącznik nr 4_Grupa kapitałowa 17.09 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5_Wykonanie dochodów Gminy M.Krosno 142.53 KbPlik pdf
7. Załącznik nr 6_Opis przedmiotu zamówienia 92.00 KbPlik doc
8. Załącznik nr 7_Wykaz jednostek do obsługi bankowej 418.82 KbPlik pdf
9. Załącznik nr 8_Dane informacyjne dot. obsługi bankowej 294.71 KbPlik pdf
10. Załącznik nr 9_Szkic pomieszczenia pod punkt kasowy 215.95 KbPlik pdf
11. Załącznik nr 10_Zaświadczenie o wyborze Prezydenta 16.33 KbPlik pdf
12. Załącznik nr 11_Powołanie Skarbnika 226.88 KbPlik pdf
13. Załącznik nr 12_Regon Gmina Miasto Krosno 160.23 KbPlik pdf
14. Załącznik nr 13_NIP Gmina Miasto Krosno 1.04 MBPlik pdf
15. Załącznik nr 14_Wykaz jedn. Gminy M.Krosno powiązanych organizacyjnie i kapitałowo 469.74 KbPlik pdf
16. Załącznik nr 15_Zobowiązania Gminy M.Krosno z tyt. kredytów i pożyczek 303.80 KbPlik pdf
17. Załącznik nr 16_Pozostałe zobow. długoterminowe Gminy M.Krosno 223.28 KbPlik pdf
18. Załącznik nr 17_Zadłużenie Gminy M.Krosno wg tyt. dłużnych 198.82 KbPlik pdf
19. Załącznik nr 20_Uchwała Nr LXV-1474-18 z dnia 28.09.2018 r. 41.92 KbPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71321000-9 Usługi projektowania systemów zasilania energią elektryczną
09331200-0 Słoneczne moduły fotoelektryczne
45261215-4 Pokrywanie dachów panelami ogniw słonecznych
45000000-0 Roboty budowlane
45300000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Data składania ofert:
2018-11-22 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-22 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-17 14:14:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-17 14:14:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 142.27 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załącznik nr 1 367.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 69.01 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 3a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 34.15 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 3b - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 33.76 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 3c - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 33.52 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 4 - Grupa kapitałowa 38.49 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 5 - OPZ 4.50 MBPlik doc
10. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy 301.00 KbPlik doc
11. Załącznik nr 7 - PFU 2.90 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
44212321-5 Wiaty autobusowe
45213315-4 Roboty budowlane w zakresie wiat na przystankach autobusowych
45223800-4 Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji
45233120-6 Roboty w zakresie budowy dróg
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg
45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania
45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingów
48813100-1 Elektroniczne tablice informacyjne
48813200-2 System informacji pasażerskiej czasu rzeczywistego
48813000-0 System informacji ruchu pasażerskiego
45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne
Data składania ofert:
2018-11-21 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-21 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-16 09:14:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-16 09:15:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 209.81 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załączniki nr 1a-1e, 3a-3b, 4 547.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 90.42 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 5a - Wzór umowy - Krosno (Zatoki autobusowe) 206.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 5b - Wzór umowy - Krosno (wiaty) 175.00 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 5c - Wzór umowy - Miejsce Piastowe 169.50 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5d - Wzór umowy - Chorkówka 203.50 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 5e - Wzór umowy - Wojaszówka 204.50 KbPlik doc
10. Załącznik Nr 6a - Dokumentacja techniczna (Krosno - zatoki autobusowe) 18.14 MBPlik rar
11. Załącznik Nr 6b - Dokumentacja techniczna (Krosno - wiaty) 14.67 MBPlik rar
12. Załącznik Nr 6c - Dokumentacja techniczna (Miejsce Piastowe) 24.70 MBPlik rar
13. Załącznik Nr 6d - Dokumentacja techniczna (Chorkówka) 20.02 MBPlik rar
14. Załącznik Nr 6e - Dokumentacja techniczna (Wojaszówka) 43.32 MBPlik rar

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
90500000-2 Usługi związane z odpadami
90513100-7 Usługi wywozu odpadów pochodzących z gospodarstw domowych
90511000-2 Usługi wywozu odpadów
90512000-9 Usługi transportu odpadów
Data składania ofert:
2018-11-19 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-19 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-11 14:43:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-11 14:43:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 145.72 KbPlik pdf
2. SIWZ 462.50 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 1 - Formularz oferty 84.00 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2 - Wzór umowy 14.37 MBPlik pdf
5. Załącznik nr 1 do umowy - kosztorys 53.00 KbPlik doc
6. Załącznik nr 2 do umowy - sprzęt 33.50 KbPlik doc
7. Załącznik nr 2a - wzór umowy powierzenia przetwarzania danych osobowych 519.52 KbPlik pdf
8. Załącznik Nr 3a - JEDZ 51.13 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 3b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
10. Załącznik nr 4a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 14.68 KbPlik doc
11. Załącznik nr 4b - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 16.19 KbPlik doc
12. Załącznik Nr 5a - Wykaz pojemników na odpady zmieszane 38.00 KbPlik doc
13. Załącznik Nr 5b - Wykaz pojemników na odpady bio 34.00 KbPlik doc
14. Załącznik Nr 6 - Wykaz miejsc selektywnego gromadzenia odpadów 281.00 KbPlik doc
15. Załącznik Nr 7 - Logo znak graficzny 11.98 KbPlik txt
16. Załącznik Nr 7a - Logo opis 25.00 KbPlik doc
17. Załącznik Nr 8 - Grupa kapitałowa 21.56 KbPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
  1. PROJEKTOWANIE I NADZÓR BUDOWLANY:
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
71520000-9 Usługi nadzoru budowlanego
  1. AUTOMATYCZNE KOTŁY CENTRALNEGO OGRZEWANIA – ENERGIA
    Z BIOMASY
44621220-7 Kotły grzewcze centralnego ogrzewania
45331110-0 Instalowanie kotłów
  1. SYSTEM MONITORINGU WYTWARZANEJ ENERGII
51210000-7 Usługi instalowania urządzeń pomiarowych
Data składania ofert:
2018-11-07 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-07 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-02 14:31:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-02 14:31:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 137.05 KbPlik pdf
2. SIWZ, Załącznik nr 1 415.00 KbPlik doc
3. Załącznik Nr 2a - JEDZ 89.98 KbPlik doc
4. Załącznik Nr 2b - JEDZ - Instrukcja wypełniania 1.19 MBPlik pdf
5. Załącznik Nr 3a - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 55.10 KbPlik doc
6. Załącznik Nr 3b - Zobowiązanie podmiotu trzeciego 54.79 KbPlik doc
7. Załącznik Nr 4 - Grupa kapitałowa 59.37 KbPlik doc
8. Załącznik Nr 5 - OPZ Kco 360.00 KbPlik doc
9. Załącznik Nr 6 - Wzór umowy 378.00 KbPlik doc
10. Schematy instalacji 207.98 KbPlik rar
11. Załącznik Nr 8 - PFU_ Kroscienko Wyzne 2.17 MBPlik pdf
12. Załącznik Nr 8 - PFU_ Krosno 2.19 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania
Data składania ofert:
2018-11-06 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-06 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-19 14:26:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-19 14:26:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 135.04 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 332.50 KbPlik doc
3. Formularz 1 19.21 KbPlik doc
4. Umowa powierzenia 46.49 KbPlik doc
5. Wzór umowy nadzór autorski 116.50 KbPlik doc
6. Wzór umowy 213.00 KbPlik doc
7. Załącznik graficzny 1.60 MBPlik pdf

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
Część I – Działania promocyjne: identyfikacja wizualna oraz media
72400000-4 - Usługi internetowe
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
72413000-8 - Usługi w zakresie projektowania stron WWW
79822500-7 - Usługi projektów graficznych
79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79552000-8 - Usługi przetwarzania tekstu
79530000-8 - Usługi w zakresie tłumaczeń pisemnych
 
Część II – Produkcja materiałów filmowych i dokumentacja fotograficzna na potrzeby promocji Etnocentrum
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
79341400-0 - Usługi prowadzenia kampanii reklamowych
79961000-8 - Usługi fotograficzne
92111200-4 - Produkcja filmów reklamowych, propagandowych
i informacyjnych i taśm wideo
72400000-4 - Usługi internetowe
92200000-3 - Usługi radiowe i telewizyjne
 
Część III – Opracowanie graficzne i produkcja materiałów promocyjnych Etnocentrum
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
79822500-7 - Usługi projektów graficznych
79811000-2 - Usługi drukowania cyfrowego
79823000-9 - Usługi drukowania i dostawy
39133000-3 - Zestawy wystawowe
39154000-6 - Sprzęt wystawowy
 
Część IV - Organizacja konkursu oraz wykonanie gry planszowej promującej Etnocentrum
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
79822500-7 - Usługi projektów graficznych
37524200-9 - Gry planszowe
37520000-9 - Zabawki
 
Część V - Eventy promocyjne Etnocentrum
79340000-9 - Usługi reklamowe i marketingowe
79953000-9 - Usługi w zakresie organizacji festiwali
79956000-0 - Usługi w zakresie organizacji targów i wystaw
79952000-2 - Usługi w zakresie organizacji imprez
79952100-3 - Usługi w zakresie organizacji imprez kulturalnych
Data składania ofert:
2018-11-05 10:00:00
Data wpłaty wadium:
2018-11-05 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-15 13:04:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-15 13:04:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 97.39 KbPlik txt
2. SIWZ z Załącznikami 156.58 KbPlik doc
3. Opis Przedmiotu Zamówienia 161.22 KbPlik doc
4. Wzór umowy- Część I 61.38 KbPlik doc
5. Wzór umowy - Część II 57.85 KbPlik doc
6. Wzór umowy - Część III 58.83 KbPlik doc
7. Wzór umowy - Część IV 57.16 KbPlik doc
8. Wzór umowy - Część V 57.39 KbPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80100000-5 usługi szkolnictwa podstawowego
Data składania ofert:
2018-10-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-17 15:10:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-17 15:10:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.15 MBPlik doc
2. Wzór umowy 2.02 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80100000-5 usługi szkolnictwa podstawowego
Data składania ofert:
2018-10-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-18 10:17:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-18 10:18:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.15 MBPlik doc
2. Wzór umowy 2.02 MBPlik doc

Rejestr zmian
Opis przedmiotu zamówienia wg Wspólnego Słownika Zamówień (CPV):
80100000-5 usługi szkolnictwa podstawowego
Data składania ofert:
2018-10-26 10:00:00
więcej
Podmiot publikującyumkrosno
WytworzyłŁącka Adriana 2018-10-18 10:17:00
PublikującyAdriana Łącka 2018-10-18 10:18:00
Załączniki >>>
Pliki:
Lp. Nazwa RozmiarTyp
1. Ogłoszenie 2.15 MBPlik doc
2. Wzór umowy 2.02 MBPlik doc

Rejestr zmian

Strona:
[1]
2

Urząd Miasta Krosnaul. Lwowska 28a, 38-400 Krosno tel. (0048) 13-43 67 543 email: um@um.krosno.pl
Wygenerowano: 21 października 2018r. 10:34:24
[ X ]
Nowe zasady dotyczące cookies W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.